Så kan du inhandla bitcoin säkert

Bitcoin är den största kryptovalutan och den stora efterfrågan på bitcoin har gjort att värdet har ökat drastiskt de senaste åren. Om du vill köpa bitcoin ska du förstå vad bitcoin är och hur kryptovalutan fungerar. När du ska köpa bitcoin bör du göra det av en säker återförsäljare.

Bitcoin är en kryptovaluta vars syfte är att möjliggöra direktbetalningar mellan två parter på nätet utan att det sker med inblandning av en tredje part. Det finns ingen statsmakt eller liknande som har inflytande över bitcoin vilket gör att kryptovalutan inte påverkas av penningpolitik. Bitcoin bygger på två underliggande mekanismer, blockkedjan och mining. Bitcoin är den populäraste kryptovalutan och för dig som vill köpa bitcoin på ett säkert sätt är det viktigt att välja en marknadsaktör som är pålitlig. Att välja en svenskåterförsäljare är att föredra då de har tillstånd från svenska myndigheter och du alltid kan få hjälp på svenska.

Priset på bitcoin svänger kraftigt

Priset på bitcoin styrs helt av utbud och efterfrågan. Priset är väldigt volatilt och det är snabba och tvära kast vilket du ska vara medveten om innan du köper bitcoin. Marknaden kan snabbt agera på nyheter vilket leder till snabba kursrörelser. Just nu är priset på bitcoin högt därför att många är beredda att betala mer för att få äga bitcoin. Ju fler som köper bitcoin desto mer stiger kursen. Det är vanligt att kortsiktigt spekulerar i bitcoin för att tjäna pengar. Många köper också bitcoin som investering i tron om att värdet hela tiden kommer att öka och att bitcoin en dag kommer att vara hela världens valuta. Andra tror att bitcoin kommer att ersätta guldet. Guld har i alla tider setts som än säker hamn där pengar skyddas från inflation. Om du vill köpa bitcoin ska du ha en tydlig plan för hur du ska agera. Att köpa och sälja i panik brukar sällan vara en lönsam affär.

Miners bryter nya bitcoin

Blockkedjan som bitcoin baseras på är en slags digital databas. Blockkedjan består av olika block där det olika transaktionerna registreras. Mining är förenklat en process där olika miners tävlar om att först bekräfta en transaktion genom att lösa en matematisk ekvation. Den som vinner belönas med nya bitcoins och rätten att skapa ett nytt block i blockkedjan.

Scroll to top