Hitta rätt elbil vid nästa bilbyte

Om du har planerat att köpa en ny bil finns det många fördelar med att välja en elbil. Enligt forskning har elbilar en lägre klimatpåverkan än bensin- och dieselbilar, framför allt när elmixen förnyas. En detaljerad rapport från EU-kommissionen förespråkar elbil, där en rad olika aspekter som försurning, miljö, hälsoeffekter och utsläpp tas upp.

Nu finns Tesla till salu i Sverige, där du kan välja mellan många olika modeller och prisklasser. Hos Bilweb kan du jämföra bilarna för att se vilket fordon som passar dina behov bäst. Du kan se fordonshistoriken hos varje bil med besiktningsuppgifter, vägmätaravläsningar, motoreffekt och mycket mer.

Fördelar med att köpa Tesla i Sverige

Många köper en elbil för att kunna transportera sig mer hållbart och billigt. EU:s direktiv för att främja energi från förnybara källor har antagit bindande mål till år 2020, där den förnybara energianvändningen ska öka till 49 %. Sverige har dock beslutat att ha en andel på minst 50 % år 2020. Nu har Sverige med stor marginal överträffat det nationella målet, där vi år 2020 uppnådde en förbrukning bestående av 60 % förnybar energi. En Tesla-ägare kan minska sitt koldioxidavtryck mest genom att använda el som kommer från förnybara källor. Därför är det bra att köpa en Tesla i Sverige vars energimix blir allt mer hållbar.

Elbilar bättre för miljön

Nederländska forskare har gått igenom rapporter som jämför miljöpåverkan hos dieselbilar och elbilar. De kom fram till att det förekommer sex vanliga fel i rapporterna som får fossildrivna bilar att framstå som mer miljövänliga, trots att elbilen egentligen är det klimatmässigt bästa alternativet. De hittade följande fel:

  • Batteriproduktionens utsläpp är överdrivna
  • Livstiden hos batterierna underskattas
  • Elmixen antas vara oförändrad under bilens livslängd
  • Studierna missar att använda utsläppsdata från vägkörning
  • Produktion av fossila bränslen ger högre utsläpp än tidigare beräknat
  • Studierna bortser från helhetsbilden

De studier som forskarna tittade på använde utdaterade uppgifter om klimatutsläpp vid batteriproduktion. Siffror cirkulerade där utsläppen låg på 175 kg koldioxid per kWh, men nyare data visade på 85 kg per kWh. Elbilarnas batterier håller längre än vad som tidigare antagits. Studierna utgick från att elmixen skulle förbli densamma under bilens totala livslängd, men med tiden byts produktionskällorna ut. Utsläppsdatan har hämtats från laboratorietest vilket gav orealistiskt låga siffror. Utsläppen borde ha baserats på vägkörning istället, vilket ger en mer rättvis bild. Forskarna argumenterade att elbilen jämfördes med mogen teknik som diesel- och bensinbilar, men elproduktionen kommer att ge mindre klimatutsläpp med tiden.

Många olika märken

För den som vill köra elbil finns många olika märken att välja mellan. Tesla är det mest kända märket men även Volkswagen, Volvo, Ora och många fler bilproducenter tillverkar elbilar. Kina är nu det näst största landet som tillverkar elbilar köpta i EU. Endast Tyskland framställde fler elbilar för EU:s marknad under 2021. Många kinesiska bilproducenter har gjort stor succé och flera europeiska och amerikanska märken har exporterat Kina-tillverkade bilar till europeiska länder. Mercedes planerar att producera en kinesisk elbil år 2024, och om den blir en framgång i Kina kan den komma att exporteras vidare till andra marknader.

Scroll to top