Återvinn teknik

I Sverige använder vi mycket mer resurser än vad vår planet kan producera. Om alla i världen levde som oss, skulle resurserna vara förbrukade redan i början av april varje år. En av de mest resursintensiva industrierna är framställningen av olika typer av teknik.

Bland världens avfall är elektronikskrot den typ vars volymer växer snabbast. Mobiler innehåller en stor mängd olika miljöbelastande ämnen. För att undvika att förstöra miljön i onödan går det att laga mobilen, till exempel på https://www.appfix.se/priser/apple-iphone/ i stället för att kasta den. Även ämnen som inte används i den färdiga mobilen ger ett stort avtryck på miljön. Bland dessa finns ädelmetaller som silver, guld och palladium, samt koppar som utvinns ur malm. När de utvinns ger detta en stor miljöpåverkan, vilket man helst bör undvika. Därför är det viktigt att dessa metaller återvinns och används i nya mobiler. Men det som ger den bästa miljövinsten är förstås att använda mobilerna så länge det går, vilket innebär att de bör skickas på lagning när de går sönder i stället för att kasseras.

Så sparar du på jordens resurser

trasiga mobilerFör att sluta använda så mycket av jordens resurser behöver vi gå över till en cirkulär ekonomi. Det är motsatsen till dagens linjära ekonomi, där vi köper masstillverkade varor som vi sedan använder och slänger. I en cirkulär ekonomi försöker man använda varorna så länge som möjligt. När de är förbrukade ska de återgå in i kretsloppet och materialet återvinnas. På detta sätt skapar vi ett kretslopp, vilket är hur jordens naturliga system i stort fungerar. För att vi som människor ska ha en hållbar civilisation bör vi arbeta med kretsloppen, inte mot dem som vi gör idag när vi förbrukar resurser som sedan hamnar i naturen och förstör miljön på olika sätt.

När man talar om en cirkulär ekonomi brukar man nämna de tre Å:na, som står för återanvända, återbruka och återvinna.

  • Genom att återanvända exempelvis begagnade mobiler eller reparera dem använder vi en existerande produkt och behöver inte utvinna nya resurser.
  • Denna form av återbruk är mycket positiv för den cirkulära ekonomin.
  • När produkten inte går att använda längre bör delarna återvinnas, så att de totalt återigen uppgår i ekonomin och inte förstör de naturliga kretsloppen genom att ligga som avfall i jord, luft eller vatten.

På detta sätt kan vi skapa en ekonomi som fungerar för alla.

Scroll to top