Hur du stöldskyddar fordon

Moderna billarm och elektroniska lås har gjort att många tror att deras bil är fullständigt säker. Det är inte sant. Bilar liksom andra fordon är fortfarande stöldbegärliga och de ligor som ägnar sig åt den typen av brottslighet har blivit allt skickligare. Nedan kommer en närmare titt på stöldskydd och några viktiga saker att tänka på som fordonsägare.

Under senare år förekommer fall där störningsutrustning har använts för att förhindra fjärrlåsning av bilen, sedan har den stulits. I andra fall har tjuvar specialiserat sig på att stjäla enstaka delar eller gett sig på dåligt skyddade specialfordon. Likt tidigare gäller också ”tillfället gör tjuven” och som fordonsägare måste du vara uppmärksam och försiktig. Med märkning och en gps-tracker finns chansen att identifiera och spåra ett stulet fordon. Det kan bli till stor hjälp för polisen och ökar sannolikheten att fordonet återfinns.

Försvåra för biltjuven

Vad kan du göra själv för att minska stöldrisken? Börja med att aldrig lämna dina fordonsnycklar obevakade. En överraskande stor andel av alla stölder beror på att nycklar har tagits vid ett restaurangbesök, på krogen, i gymmet eller någon annanstans där en stunds oaktsamhet gett tjuven tillfälle.

Ytterligare ett bra tips är att aldrig lämna något dyrt och stöldbegärligt synligt i fordonet. Trots att det kanske handlar om en tom väska i förarsätet kan det tyvärr locka en brottsling att bryta sig in eller åtminstone försöka bryta sig in. Märk gärna rutor och sidospeglar, samt åtråvärda saker som navigationssystem eller dyra fälgar. Stöldskyddsföreningen SSF har tagit fram lösningar som SSF Bilrutemärkning och SSF MärkDNA. Fälgar kan skyddas med hjullås. En godkänd rattkrycka är också bra att ha för att skydda fordonet.

Det kanske bästa med att sätta in olika former av extra stöldskydd är att tjuven får sig en rejäl tankeställare och blir avskräckt. När fordonet blir svårare att stjäla och svårare att sälja vidare är sannolikheten stor att tjuvarna inte ens försöker. Tänk dock på att ha en spårsändare med tjänsten aktiverad om stölden väl inträffar, eftersom det blir ovärderligt i fråga om att lokalisera stöldobjektet och förhoppningsvis även gripa tjuven.

  • Lämna aldrig nycklar utan uppsikt. Förvara dem även på ett klokt sätt i hemmet.
  • Undvik att lämna något stöldbegärligt i bilen och om du måste, se till att det är undangömt.
  • Förstärk skyddet med stöldmärkning, hjullås, rattkrycka och liknande.
  • Kontrollera att fordonet går i lås innan du lämnar det!

 

Hur ser stöldrisken ut i Sverige?

Sedan Sverige gick med i EU har situationen dessvärre blivit mer bekymmersam. Internationella stöldligor kan röra sig enklare över gränserna och det har också blivit lättare att sälja stöldgodset, ofta genom att först smuggla ut det från Sverige. Bara en bråkdel av stölderna blir någonsin uppklarade. Samtidigt har även de stora fordonstillverkarna blivit allt duktigare på att ta fram stöldsäkra fordon, så allt är inte negativt.

Var du parkerar bilen spelar också stor roll. Ett parkeringsgarage eller en öppen och väl upplyst miljö är givetvis tryggare än en mörk gränd med dålig insyn där en eventuell tjuv får fritt spelrum. Till exempel fortsätter stölder av båtmotorer att öka i Sverige och återigen handlar det främst om internationella stöldligor. Mycket beror på att de ofta kan arbeta helt ostört i dåligt upplysta och obevakade miljöer.

Scroll to top