Att hantera ett oljeutsläpp i havet

Varje år sker det olyckor runtom i världen som resulterar i att det släpps ut stora mängder olja i havet. Detta påverkar både djur och natur i kringliggande område och kräver dessutom stora resurser för att sanera bort oljan.

Varje år hålls en stor miljöskyddsövning mellan alla EU-länder som har en kust mot Östersjön. Detta år är det Sveriges tur att hålla i övningen som kommer ha fokus på hur man hanterar oljeutsläpp. I Sydöstran skriver de att det totalt kommer att delta 550 personer från 32 olika länder i övningen. Dessutom ett tjugotal fartyg, flygplan och helikoptrar. Det är alltså ingen liten övning det rör sig om. Anledningen till att man väljer att träna på samarbete när det kommer till oljeutsläpp är på grund av att det är något som drabbar alla länder längs Östersjöns kust. Då krävs det att man koordinerat kan hjälpas åt för att så smidigt som möjligt rädda situationen.

”Oljan bryr sig inte om några nationsgränser. Internationellt samarbete är avgörande” Källa: Sydöstran

Simulation av ett oljeutsläpp

Hur gör man då för att öva på att sanera ett oljeutsläpp? Eftersom man inte vill tömma ut något som är skadligt för miljön gäller det att hitta något som är miljövänligt och samtidigt beter sig så som olja gör i vatten. Lösningen är popcorn – 40 000 liter av de fluffiga poppade majskärnorna kommer hällas ut i Östersjön, för att sedan plockas upp skriver Aftonbladet. Anledningen till att man valt att använda sig av popcorn är för att de är miljövänliga, att fiskar och annat sjöliv kan äta resterna utan att skadas och sist men inte minst, att de flyter. Deltagarna vid övningen har 36 timmar på sig att så effektivt som möjligt få upp popcornen från vattnet. Utöver övningen i Östersjön kommer man även att träna inför en kemisk olycka och en övning på land.

Scroll to top