teknik och miljö hand i hand

Varje dag hör man miljörelaterade nyheter. De pryder löpsedlarna och nyhetssändningarna. Trots det är det få som helhjärtat faktiskt engagerar sig i miljöfrågorna, de tänker att deras insats inte gör någon skillnad. Så är dock inte fallet, varje miljövänligt val är en pusselbit i vad som krävs för att vi ska se en positiv förändring i vårt klimat.

Den här sidan präglas av en vilja att påverka, en vilja att bidra med att de som hittar hit tänker efter hur de kan bidra till en smartare planet. Det finns många sätt att göra skillnad på, men de lättaste sätten är att börja äta mer vegetariskt, börja återvinna eller varför inte köpa teknik som främjar miljön.

Koldioxidutsläpp

Den största miljöboven är de enorma mängder koldioxid som släpps ut i atmosfären.  De påverkar vårt klimat negativt eftersom det bidrar till den så kallade växthuseffekten. Det innebär att jorden värms upp och till följd av detta påverkas klimatet drastiskt. Glaciärer smälter, det uppstår naturkatastrofer och djurarter dör ut. Det är en process som går långsamt, men sakta men säkert märker vi av ett ”symtom” efter det andra. Vi hade en rekordvarm sommar med de högsta temperaturerna som mätts sedan de första mätningarna gjordes för 200 år sedan. Dessutom har vi fått erfara enorma skogsbränder som ödelagt många hektar land. Den här typen av väder sägs bli det normala i framtiden om vi inte gör något för att påverka den misshandel som pågår av vår jord; dygnet runt, varje sekund.

Det viktiga är att faktiskt agera och göra något. Börja med något litet och trappa sedan upp dina rutiner så att de blir miljövänligare. Om alla gjorde något så litet som att åka kollektivt till jobbet, eller började sortera sina sopor skulle vi se skillnad. I skrivande stund finns det fortfarande möjlighet att bromsa utsläppen och förhindra att en global katastrof sker i framtiden till följd av den vår planets uppvärmning.

Allt är dock inte pest. Det är allt fler aktörer, både privata och företag, som allt mer börjat engagera sig i miljöfrågan. Som gör sitt yttersta för att göra ett så litet miljöavtryck som möjligt. Att som konsument är det mycket bättre att vända sig till dessa istället för de aktörer som struntar i de konsekvenser som följer av fossila bränslen och koldioxid.

Miljövänlig teknik

Det har blivit hett för både producenter och konsumenter att övergå till mer miljövänliga alternativ när det kommer till teknik. Elbilsmarknaden har ökat ordentligt och solcellstekniken blir allt mer avancerad. Förhoppningsvis hakar fler på spåret med förnybar energi, att förlita oss på fossila bränslen som vi gör i dagens läge är långt ifrån hållbart i längden.

Teknik och -IT-branschen är medvetna om att samhället har blivit kritiska till den massproducering och köphets som pågår. Trots detta lanseras det ständigt nya produkter som ersätter fjolårets modeller. Finns det inga bättre sätt att driva tekniken framåt? Det talas ofta om att saker som producerades förr hade bättre hållbarhet än dagens prylar. Detta gäller allt från möbler till mobiltelefoner.

Miljövänlig teknik

Det har blivit hett för både producenter och konsumenter att övergå till mer miljövänliga alternativ när det kommer till teknik. Elbilsmarknaden har ökat ordentligt och solcellstekniken blir allt mer avancerad. Förhoppningsvis hakar fler på spåret med förnybar energi, att förlita oss på fossila bränslen som vi gör i dagens läge är långt ifrån hållbart i längden.

Teknik och -IT-branschen är medvetna om att samhället har blivit kritiska till den massproducering och köphets som pågår. Trots detta lanseras det ständigt nya produkter som ersätter fjolårets modeller. Finns det inga bättre sätt att driva tekniken framåt? Det talas ofta om att saker som producerades förr hade bättre hållbarhet än dagens prylar. Detta gäller allt från möbler till mobiltelefoner.

Scroll to top