Inlägg märkta ‘World Water Day’

International World Water Day hålls årligen den 22 mars som ett sätt att rikta uppmärksamheten mot  vikten av färskvatten och förespråkar en hållbar förvaltning av sötvattensresurser.

Bara under de senaste 100 åren har den globala vattenförbrukningen ökat dubbelt så fort som befolkningstillväxten. Långvariga torrperioder kommer att ställa frågan på sin spets och definiera livet för många runt om i världen. Under tiden i en allt mer befolkad och industrialiserad värld kommer vatten av god kvalitet att bli allt svårare att få tillgång till.

Det finns 7 miljarder människor att livnära på planeten idag och ytterligare 2 miljarder förväntas bebo vår planet år 2050. Statistik säger att var och en av oss dricker mellan 2 och 4 liter vatten varje dag, det mesta av vattnet vi dricker är dock  inbäddat
i den ...

Läs mer

SvDs Brännpunkt 16 mars för en rad framstående representanter fram frågan om vatten som en mänsklig rättighet. Faktum är att 27 procent av världens urbana invånare idag inte har tillgång till rinnande vatten i sin bostad, att uppskattningsvis en dryg miljard människor världen över saknar tillgång till rent vatten och att 1,6 miljoner människor dör varje år till följd av det vatten de dricker.

22 mars var det Världsvattendagen, World Water Day, som är ett FN-initiativ med syfte att medvetandegöra behovet av rent vatten och en hållbar hantering av färskvattenresurser. Vi på IBM har ett stort engagemang i vattenfrågan och är inblandade i en rad initiativ för vattenhantering världen över, bland annat på Östersjön, på Irland samt ...

Läs mer