Inlägg märkta ‘Watson’

Han var en drömmare, en tänkare, en spekulativ filosof, eller, som hans fru brukade säga, en idiot.
Citat: Liftarens guide till galaxen av Douglas Adams

Jag känner mig väldigt lyckligt lottad att få jobba och komma i kontakt med så mycket smarta människor. Och jag tycker att det är väldigt gott om dem här på IBM. Därför tycker vi ofta att vi kan kosta på oss att skratta lite åt om någon har begått vad som kan se ut som ett klavertramp. På fyrtiotalet ska enligt uppgift IBMs dåvarande styrelseordförande, Thomas Watson ha sagt: ”I think there is a world market for maybe five computers.” Såhär 70 år senare har vi skrattat en hel del åt detta.

Våra kollegor i branschen bjuder ...

Läs mer

Just denna vecka diskuteras och debatteras svensk sjukvård i alla dess former. Utspelen och kritiken duggar tätt. Jag har ju många gånger här på bloggen lyft fram möjligheterna som IT ger sjukvården. IBMs Watson-teknik ger sjukvården nya möjligheter att utnyttja de enorma mängderna data i och kring vården och som kan resultera i en bättre patientorienterad vård, ett effektivare och mer pricksäkert förebyggande av sjukdomar, komplikationer och biverkningar. Och det finns många exempel på hur denna nya teknik redan tagits i bruk för att ge nya insikter och förbättrad vård inom flera områden.

Idag skulle jag dock vilja lyfta fram ett annat exempel och en annan teknisk gren, som jag tycker visar på kraften i IT och teknik ...

Läs mer

Igår hade jag en diskussion med några kollegor på IBM som spände över allt ifrån våra dagliga intryck till den globala uppvärmningen. En av teserna vi diskuterade var: om man för att komma till rätta med de miljöutmaningar som världen står inför måste man tillsätta tillräckligt många regler och policies för att varje individ ska ta till sig och agera i varje litet delmoment av sin existens.

Analogin vi använde oss av är: för att ett samhälle ska fungera är en av grundstenarna ett rättsväsende som just pekar ut hur, vad, vart och varför man gör eller inte gör saker.

Kanske är det den enda vägen framåt, kanske är människan själv inte kapabel att ta den typ av definitiva beslut som i ...

Läs mer

Vitalis, Nordens största konferens och mässa om eHälsa äger i år rum för elfte gången. Platsen är Svenska Mässan i Göteborg, 16 -18 april. Vitalis står för utveckling av vård och omsorg med hjälp av olika IT-lösningar. Här samlas en rad olika intressenter med syftet att diskutera, presentera och nätverka kring utveckling av vård och omsorg genom IT.

Vi på IBM kommer givetvis också att vara på plats. Du träffar oss i monter B03:18.

Framtidens hälso- och sjukvård kommer behöva gå från ett fokus på sjukdomsbehandling till att bli mer förebyggande och inkludera friskvård. Sjukvården kommer att organiseras runt patienten med en bättre samordnad vårdkedja och en mer personlig vård. Ersättningssystemen måste premiera resultat, inte antal vårdtillfällen!

Analys som verktyg kommer att vara ...

Läs mer

Under 2012 har vi läst upprepade gånger om tendenser i bankernas rapporter att aktiehandeln minskar, med personalnedskärningar som följd. Detta har delvis kopplats till den ökade datorbaserade handeln (för kommentar om detta se mitt tidigare blogginlägg). Ledande företrädare för traditionella finansiella företag har uttalat sig negativt över denna trend.

Under alla tider har nya teknologier förändrat vilka arbeten som har efterfrågats. De förändringar vi ser nu är vare sig större eller snabbare än de som upplevdes under t ex den industriella revolutionen.

Vad är då nästa steg i utvecklingen av finansbranschen? I och med att informationsteknologin blir mer och mer instrumenterad, ihopkopplad och intelligent (dvs

Läs mer

Såhär i begynnelsen av det nya året och infriandet av nyårslöften så brukar det råda både överskattning och underskattning av resultaten man förväntar sig. Kanske man till och med ger upp och faller tillbaka i gamla mönster… Detsamma gäller tyvärr för många förändringsprojekt, t.ex inom ehälsa. Man underskattar ibland vad teknologin kan göra för att förbättra processer och resultat och samtidigt överskattar man förmågan till förändring inom en verksamhet.

IBM:s Institute for Business Value har publicerat rapporten “From evidence to insight – achieving outcomes that matter”. Den rapporten addresserar just vad som krävs för att få till nödvändiga förändringar och på så sätt nå resultat som verkligen har betydelse.

”It’s in the data”, säger man och menar ...

Läs mer

Hur tänkte du där, Watson?

27 november 2012

Min mellanstadielärare berättade en sedelärande historia om en man under medeltiden som hävdade att han han läst alla böcker som fanns, sedan dog han. Meningen var att vi skulle förstå att det inte räcker att stoppa in kunskap i huvudet, man måste använda den till något nyttigt också – om så bara att berätta vad man lärt sig av alla dessa böcker. Jag har ofta funderat över detta, dels därför att det faktiskt fanns en tid då man kunde ha läst alla böcker i (väst)världen, dels därför att den samlade mänskliga erfarenheten som böcker innehåller inte gör mycket nytta om man inte tillämpar den på något sätt. (Det finns naturligtvis ett egenvärde i att läsa böcker och i annat lärande, ...

Läs mer

Det har nu gått ett drygt år sedan Watson tävlade i Jeopardy, så jag tänkte att det skulle vara lämpligt att ge en liten översikt över det arbete som pågått under det senaste året.

Huvudfokus för tillämpningen av Watson är inom vården. Det finns massor av statistik som belyser behovet av detta. Skalan på den informationsutmaning som möter sjukvården är enorm. Vi känner till omkring 12.000 sjukdomar, informationsmängden inom medicin fördubblas vart femte år, och 81 procent av läkarna i USA  säger att de ägnar mindre än fem timmar per månad att läsa medicinska tidskrifter. Det är inte möjligt att följa all denna forskning och tillämpa informationen vid tiden för diagnos.

För ...

Läs mer

Jag och flera av mina kollegor har ju skrivit mycket om Watson – IBMs superdator som slagit stormästarna i Jeopardy och därefter börjat vidareutvecklas för att kunna bli morgondagens smarta beslutsstöd för hälso- och sjukvård.

För några veckor sen på årets HIMSS-konferens så höll vi ett antal presentationer om vilka framsteg Watson börjat göra och det var fantastiskt att se vilket stort intresse detta drog och trots att vi hade närmare 1000 platser så kunde tyvärr inte alla möjlighet att få plats i salen. Det känns fantastiskt att Watson redan börjat visa prov på hur avancerade diagnoser kan ställas genom kompletterande frågeställningar, förslag på provtagningar och insikt om liknande diagnoser.

Daniel Forslund (Vinnova) twittrade på plats i IBM:s ...

Läs mer

Vad får man om man kombinerar Social Business med Business Analytics och kryddar med Watsons Machine Learning? Man får Systems of People!

Som Mikael Haglund berört i ett tidigare inlägg på Smartare Planet-bloggen är Systems of People en av trenderna som presenteras i årets Global Technology Outlook av IBM:s forskningsavdelning. Här följer en kort sammanfattning.

Från processoptimering till folkfokuserade processer:
Efter hand som potentialen till stora effektiviseringar av traditionella processer realiserats kommer organisationer att se sig om efter nya områden för att förbättra verksamheten. Fokus skiftar till människorna bakom processerna, både externt och internt.

Social Business genererar ofantliga mängder intressanta data:
Kommunikationen och publiceringen i externa sociala nätverk och i sociala intranät producerar oanade mängder värdefulla data, så som värderingar, preferenser, ...

Läs mer