Inlägg märkta ‘Vattenteknik’

SvDs Brännpunkt 16 mars för en rad framstående representanter fram frågan om vatten som en mänsklig rättighet. Faktum är att 27 procent av världens urbana invånare idag inte har tillgång till rinnande vatten i sin bostad, att uppskattningsvis en dryg miljard människor världen över saknar tillgång till rent vatten och att 1,6 miljoner människor dör varje år till följd av det vatten de dricker.

22 mars var det Världsvattendagen, World Water Day, som är ett FN-initiativ med syfte att medvetandegöra behovet av rent vatten och en hållbar hantering av färskvattenresurser. Vi på IBM har ett stort engagemang i vattenfrågan och är inblandade i en rad initiativ för vattenhantering världen över, bland annat på Östersjön, på Irland samt ...

Läs mer

Lärde du dig också i skolan om vattnets kretslopp? Att vatten avdunstade när det var varmt och sedan kom ned som regn, i en ständig oändlig rörelse. Ur perspektivet att jordens befolkning tredubblades under 1900-talet men vår vattenanvändning sexfaldigades under samma period ser inte vattenkretsloppet riktigt lika harmoniskt ut längre. Det finns mycket som kan göras för att både vårt användande och vår hantering av vatten blir smartare.

Ett exempel på detta är projektet River and Estuary Observatory Network, där IBM samarbetar med Clarkson University och Beacon Institute för att med hjälp av sensorer och avancerad analysteknik öka kunskapen och förbättra användandet av vattnet i Hudson-floden i New York. Hundratalet små mätstationer finns utplacerade längs floden och mäter bland annat temperatur, ...

Läs mer