Inlägg märkta ‘Vatten’

SvDs Brännpunkt 16 mars för en rad framstående representanter fram frågan om vatten som en mänsklig rättighet. Faktum är att 27 procent av världens urbana invånare idag inte har tillgång till rinnande vatten i sin bostad, att uppskattningsvis en dryg miljard människor världen över saknar tillgång till rent vatten och att 1,6 miljoner människor dör varje år till följd av det vatten de dricker.

22 mars var det Världsvattendagen, World Water Day, som är ett FN-initiativ med syfte att medvetandegöra behovet av rent vatten och en hållbar hantering av färskvattenresurser. Vi på IBM har ett stort engagemang i vattenfrågan och är inblandade i en rad initiativ för vattenhantering världen över, bland annat på Östersjön, på Irland samt ...

Läs mer

I den här filmen kan du höra några nyheter om och av IBM som bidrar till en smartare värld. Det handlar både om ett smart vattenprojekt på Malta, hur optik integrerats i kretsar för snabbare superdator, sociala verktyg i företag och inte minst, en intervju med Åke Freij om hur han ser på innovation inom bank- och finansvärlden.

Läs mer

De senaste dagarna har vi i media mm följt den vattenspridda magsjukans utbredning i Östersund och samtidigt jakten på smittkällan. Parasiten cryptosporidium har inneburit att nära nog var tionde person i kommunen insjuknat. Bara på Östersunds sjukhus var cirka 200 personer hemma från jobbet. Detta är bara ett exempel på hur viktigt rent vatten är och vad dess motsats kan innebära.

Vi har ju redan tidigare här på bloggen uppmärksammat det svenska företaget Predect, som också vann IBMs svenska entreprenörstävling SmartCamp i våras. Händelser som den i Östersund är precis det som Predects lösning kan förebygga, vilket också går att läsa om hos Metro Teknik (30 november).

Läs mer

World Water Week i Stockholm pågår i skrivandets stund och jag svängde förbi. Det är ett riktigt stort arrangemang arrangerat av SIWI (Stockholm International Water Institute), och lockar runt 2500 experter och ledare från hela världen.

Östersjön och sveriges ordförandeskap i HELCOM var på agendan ute på Älvsjömässan på tisdagen och eftersom IBM är med i arbetet för säkrare sjöfart på Östersjön passade jag på att inhämta ytterligare kunskaper om det arbete som görs i Östersjöregionen. Sverige tog över ordförandeskapet i HELCOM i juli i år och förutom HELCOM i stort presenterades Sveriges nationella HELCOM-prioritieringar.

Jag passade faktiskt även på att kliva in i SMHIs tält där Östersjöns ...

Läs mer

Så var det finaldags. I torsdags avgjordes nämligen IBMs entreprenörstävling SmartCamp Sweden. Av många otroligt spännande ansökningar hade fem finalister valts ut. Finalisterna fick under dagen ett antal mentorssessioner, där en rad experter gav dem råd och tips för att utveckla sina respektive innovationer eller lösa utmaningarna de står inför. Vann tävlingen gjorde Predect, ett företag som utvecklat ett system för realtidsanalys av vattenkvalitet.

Såhär glad blev Karl Bohman, CEO på Predect när han vann.

Mauritz Gillberg, Nordic Manager ISV & Developer Relations, på IBM sammanfattade motiveringen till att Predect vann på ett bra sätt:

― Predect har ett erbjudande som fullt ut följer IBMs Smarter Planet-strategi, där lösningar som är intelligenta, ...

Läs mer

Lärde du dig också i skolan om vattnets kretslopp? Att vatten avdunstade när det var varmt och sedan kom ned som regn, i en ständig oändlig rörelse. Ur perspektivet att jordens befolkning tredubblades under 1900-talet men vår vattenanvändning sexfaldigades under samma period ser inte vattenkretsloppet riktigt lika harmoniskt ut längre. Det finns mycket som kan göras för att både vårt användande och vår hantering av vatten blir smartare.

Ett exempel på detta är projektet River and Estuary Observatory Network, där IBM samarbetar med Clarkson University och Beacon Institute för att med hjälp av sensorer och avancerad analysteknik öka kunskapen och förbättra användandet av vattnet i Hudson-floden i New York. Hundratalet små mätstationer finns utplacerade längs floden och mäter bland annat temperatur, ...

Läs mer