Inlägg märkta ‘Transport’

En kollega skrev tidigare om hur ett samhälle i praktiken är ett ”system av system”, som i olika grad är beroende av varandra. Transport och infrastruktur är ett intrikat och avancerat system som hänger ihop med många andra system, fler än många andra delar av samhället. Det är helt nödvändigt att transporterna fungerar både på ett lokalt och globalt plan för att samhället ska fungera.

Det finns mycket stora möjligheter att effektivisera hela området transport och infrastruktur i Sverige. Hela 29 procent i systemet är ren luft enligt våra beräkningar, som grundar sig på OECD:s siffror från 2009 och metoder från IBM-rapporten The world’s 4 trillion dollar challenge.

Dessa 29 procent motsvarar 56 miljarder kronor som årligen rinner mellan ...

Läs mer

I ärlighetens namn minns jag inte hur många år jag har varit på Transportforum, Forskardagarna, VTI-dagarna, eller VTS-dagarna, som föregångaren nog hette. Under tre årtionden har jag vuxit upp med detta event och känner därmed viss rätt att recensera showen.

Aldrig har jag upplevt någon sammanfatta status, utmaningar och aktuell politik så som Infrastrukturminister Chatarina Elmsäter-Svärd gjorde i år. Lugnt och metodiskt betade hon sig igenom alla stora frågor utan att vare sig staka sig eller fastna i frågor om cykelhjälmar och liknande perifera frågor. Hon lyckades samla sektorn på ett sätt som aldrig tidigare gjorts och bragden blev inte mindre av att hon talade utan skriftligt manus i hand. ...

Läs mer

I ett smart transportsystem kan man förutse efterfrågan och optimera transportsystemets infrastruktur och resurser efter behovet, öka operatörernas effektivitet, minska koldioxidutsläppen, tillhandahålla ett säkert transportsystem, och förbättra reseupplevelsen för trafikanter och resenärer. Låter det långt ifrån verkligheten? Det är det inte. Med rätt information om transportsystemet kan man med hjälp av avancerade analysverktyg omvandla data till intelligens som ger transportsystemets operatörer, trafikanter och resenärer insikten att fatta rätt beslut – i realtid. Stockholm har ett av Europas bästa transportsystem, men det finns fortfarande mycket kvar att göra innan vi är där.

Jag pratade med en vän i veckan som dagligen pendlar mellan Västerort och Nacka i Stockholm. Hon spenderade en ...

Läs mer

För dig som är intresserad av eller brinner för transportområdet vill jag tipsa om ett spännande event. Från 27 februari till 2 mars anordnar IBM konferensen Pulse 2011 i Las Vegas. Pulse är ett årligt event som samlar över 6 000 deltagare, 180 utställare och 350 föreläsare. Temat för konferensen är att optimera världens infrastruktur och det kommer att hållas flera spännande föredrag och rundabordsdiskussioner inom transportområdet. Bland annat hålls Transportation User Group Meeting 27 februari och Transportation Industry Round Table 1 mars med rundabordsdiskussioner om underhåll i branschen.

Pulse är ett unikt tillfälle att lyssna till framstående personer inom branschen, dela erfarenheter och knyta kontakter med organisationer världen över.

En viktig ...

Läs mer

Transportforum 2011

18 januari 2011

Den 12-13 januari gick årets Transportforum av stapeln. Som sedvanligt samlar arrangören VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) hela ”transport-Sverige” på Konsert & Kongress i Linköping under två dagar i början av januari för att lyssna till intressanta föreläsningar, diskutera, nätverka och ha trevligt med likasinnade. Årets event drog omkring 1800 deltagare och ungefär 50 utställare. Transportforum är ett utmärkt tillfälle att ta del av aktuella frågor i branschen och knyta nya kontakter. Och för min del även ett tillfälle att återse min gamla studentstad Linköping.

Konferensen öppnades av VTI:s generaldirektör Jonas Bjelfvenstam och enligt tradition var Sveriges infrastrukturminister inbjuden för att hålla inledningsanförandet. Catharina Elmsäter Svärd drabbades, ironiskt nog, av inställt tåg och fick ta bilen till ...

Läs mer

Singapore är Sydostasiens minsta land. På en yta motsvarande halva Öland bor närmare fem miljoner människor. Det är efter Monaco det mest befolkningstäta landet i världen. Trafiken blir snabbt ett problem när många människor samlas på en liten yta. Men enligt min mening har Singapore tagit ett mycket djärvt och tänkvärt grepp om sin trafiksituation.

Olikt många länder, som liksom Sverige har ett väldigt spritt ansvar för trafiken, med gatukontor, Vägverk, landsting, banverket med flera, har Singapore skapat en organisation som är ansvarig för all trafik, vägar, kösituationer och kollektivtrafik. Det har gjort att Singapore kunnat sätta upp tydliga mål för sin trafiksituation och aktivt jobba mot det – Och det ...

Läs mer

De närmaste 20 åren kommer 30 indier per minut att lämna landsbygden för att söka lyckan i en indisk storstad. Med den utvecklingen kommer Indien att behöva ungefär 500 nya städer. I runda slängar flyttar 60 miljoner människor till städer eller förorter runt om i världen varje år. Det är mer än en miljon varje vecka. Städer överallt kämpar för att hantera den kraftiga tillväxten, skapa infrastruktur och samtidigt hushålla med resurser. Det är en enorm utmaning.

Ett av de problem som redan idag är påtagligt i många storstäder är trafiken. Bara för att ge ett exempel: USA hade mellan 1982 och 2001 en befolkningsökning på nästan 20 procent. Under samma period ökade trafiken med 236 procent!

Läs mer

Årets nationella ITS-konferens (Intelligent Transport Systems & Services), som arrangerades den 29-30 september i Stockholm av ITS Sweden, har precis avslutats och jag tar med mig en förhoppning om att vi är på väg i rätt riktning. Som leverantör är man ofta frustrerad över att utvecklingen går långsamt framåt, inte minst inom transportsektorn. Tekniken och möjligheterna finns här, men var är kunderna?

Det passande temat för årets ITS-konferens var ”Time for deployment – What are we waiting for?”. Efter 2009 års ITS World Congress, som Sverige var värdnation för, fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att ta fram en nationell trafikslagsövergripande ITS ...

Läs mer

De senaste två århundraden har transporter bidragit till att skapa den moderna världen. Men, nu är det dags att återuppfinna transporterna för att tillgodose 2000-talets behov. Det anslaget hade IBMs CEO Sam Palmisano när han nyligen talade på Intelligent Transportation Society of Americas årliga konferens i Houston, Texas.

Sam Palmisano hävdade då att det finns fyra kriterier som krävs för att ett system, i synnerhet inom transportsektorn, ska fungera:

  1. Systemet ska ha ett tydligt syfte och mål
  2. Dess beståndsdelar måste vara ihopkopplade
  3. Kännedom om systemets status och kritiska komponenter är viktig
  4. Systemet måste kunna anpassa sig efter förändrade förutsättningar, helst i realtid

Sammanfattningsvis betyder detta att smartare transporter kommer av avancerad trafikhantering för både luft, land och vatten. All data måste utgå från resenären, kopplas ihop ...

Läs mer

I dagarna var det invigning av IBMs donation som ska hjälpa KTH med att forska vidare kring hur trafiken kan bli smartare. Ett erkännande att svensk forskning ligger i framkant inom detta område. Genom detta forskningssamarbete lär både IBM och KTH sig mer om trafikforskning och hur analys av enorma datamängder kan göras på bästa sätt och hjälp oss trafikanter. Målet är att kunna hantera och analysera stora informationsmängder av data som dels skickas i realtid eller som redan finns sparat och baserat på förhållandet komma med rekommendationer. Exempelvis ge svar på vilket färdsätt som är bäst och hur lång tid den resan kommer att ta för mig, när jag ska resa samt ge alternativ om någonting händer på min ...

Läs mer