Inlägg märkta ‘Trafikverket’

Torsdagen den 10 maj går Kollektivtrafikdagen av stapeln i Stockholm. Det blir en dag med fokus på kollektivtrafik och branschens omvandling från transportindustri till upplevelseindustri. Tycker du att transport- och kollektivtrafikfrågor är lika spännande som jag, borde du vara anmäld. Talarlistan är både imponerande och intressant, med bland annat infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm, Anna Grönlund, Förbundsdirektör i Svenska Bussbranschens Riksförbund och Torborg Chetkovich, VD för Swedavia.

Kollektivtrafiken är en bransch som har stora möjligheter att påverka hur våra städer och samhällen kommer att se ut framöver. Med en smart kollektivtrafik kan resenärerna och medborgarna få en bättre service, ökad framkomlighet och bättre miljö. Kollektivtrafiken kan också bidra till att göra en stad mer attraktiv. Kollektivtrafiken är ...

Läs mer

Den 11-12 januari hölls Transportforum 2012 på Konsert & Kongress i Linköping. Konferensen som anordnas av VTI inleddes sedvanligt av generaldirektör Jonas Bjelfvenstam som efter sitt välkomstanförande lämnade över ordet till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Infrastrukturministern talade om en järnväg som inte mår bra, vars tillförlitlighet och robusthet måste återställas. En järnväg som måste vara punktlig, eftersom det bara är då som vi får en konkurrenskraftig järnväg i Sverige.

För att återställa den svenska järnvägen krävs enorma reinvesteringar. Under 2011 fick Trafikverket regeringens uppdrag att utreda behovet av ökad kapacitet i transportsystemet. Ansvarig för utredningen är Lena Erixon, ...

Läs mer

Analys och trafik

5 juli 2011

Det har skrivits en del i en av våra större morgontidningar om att restider med bil har ökat markant under de senare åren, bland annat i Dagens Nyheter, och eftersom jag är en av alla dessa personer som dagligen åker bil till jobbet så har jag gjort en del reflektioner avseende vad analys skulle kunna bidra med.

I dag samlas det in en hel del information runt trafik. Det kan vara sensorer som sitter på vägarna, in- och ut-passager genom vägtullar samt GPS-data från lokaltrafik och yrkestrafik. Denna information används idag på olika sätt för att förstå trafik och trafikmönster.

Tänk om man också använde informationen till att bättre kunna förutsäga till exempel restider eller flaskhalsar innan de uppstår?

Eller tänk ...

Läs mer

Okey, vi har haft några tuffa vintrar och det har inte fungerat perfekt i alla andra länder heller. Men, vi kan inte flytta Sverige och vi lever i ett modernt samhälle där man ska passa tiden. Det duger inte att hämta lilla Pelle 30 minuter efter att dagiset har stängt. Det är inte bara godstransporter som är sammankopplade i komplexa logistiska strukturer, familjelivet är också ett pussel där någon måste komma hem och laga mat till barnen innan gitarrlektionen startar.

Nu har infrastrukturminister Chatarina Elmsäter Svärd givit Lena Erixon på Trafikverket i uppdrag att utreda behovet av ökad kapacitet i järnvägssystemet. Så det är bara att kavla upp ärmarna. Men rubriceringen av uppdraget låter som att man i ...

Läs mer