Inlägg märkta ‘Smartare sjukvård & Life Science’

Mängden biomedicinsk litteratur fördubblas var sjunde år och har så gjort under ett antal år. Det innebär att det idag är mänskligt omöjligt för en läkare att hänga med och ta in den senaste forskningen och de senaste behandlingsformerna till fullo. Samtidigt som forskningen inom hälso- och sjukvård gör stora landvinningar dras vår traditionella sjukvård med stigande kostnader, för en vård som inte alltid blir bättre. Med en allt mer åldrad befolkning och allt fler kroniska sjukdomar måste vi hitta sätt att göra sjukvården smartare. Jag ska berätta hur frågesportprogrammet Jeopardy kan göra det.

I fyra års tid har IBMs forskare utvecklat och tränat superdatorn Watson, för att kunna möta tidigare stormästare i Jeopardy. För en tid sedan gick ...

Läs mer

Det har varit fascinerande att följa Watson-projektet. Det finns nu massor med länkar till filmer, analyser och diskussioner. En del har sett det som maskinens triumf över människan. Jag ser det tvärtom som en mänsklig triumf. Det viktigaste när vi satte personer på månen var inte att de åkte i maskiner som var större och snabbare än om de försökt promenera dit, utan det var att vi människor lyckades samarbeta för att nå ett mål, och på vägen klara av stora svårigheter och lära oss mycket nytt. Från idé till genomförande är projektet att bygga IBM Watson ett bevis på mänsklig vision, uppfinningsrikedom och samarbete. ...

Läs mer

Vår IT-minister Anna-Karin Hatt arbetar ju med det hon kallar en digital agenda för Sverige – en sammanhållen strategi för bättre nyttjande av befintliga resurser. Samordning, innovation och ökad tillgänglighet är ingredienser i denna agenda. Det är givetvis viktiga områden som behöver stå i fokus.

Anna-Karin Hatt bjuder på regeringskansliets hemsida in till dialog och välkomnar idéer om vilka som är de viktigaste utmaningarna i en nationell IT-strategi. Som jag skrivit om tidigare i denna blogg, så är just nationell samordning och incitament för att implementera IT-strategin i verksamheten fortfarande en utmaning.

Om nationella initiativ och innovation som syftar till bättre samverkan mellan t.ex. vård och forskning skall finansieras genom landstingens driftsbudgetar, riskerar man att nödvändig förändring tar för lång ...

Läs mer

(uppdaterad 14/1)

―     Välkommen in i spelet, Watson.

Som mycken god science fiction, är TV-serien Star Trek känd för att ha förutspått eller inspirerat till tekniska landvinningar. Motorolas första mobiltelefon i ”musselskalsdesign” inspirerades t ex av kommunikatorerna. När seriens kapten Kirk frågar datorn om en bit information om den planet de ligger i omploppsbana runt, så använder han naturligt språk, och får ett relevant svar. Jämför det med den vanliga situationen på nätet idag, där en sökning bygger på enkla nyckelord, där det man får tillbaka är en lång lista av länkar  utan förståelse av sammanhanget som frågan ställts i, och sedan får man leta efter svaret själv.

Vill man göra stora genombrott får man fokusera på en stor utmaning. Sedan (åtminstone) ...

Läs mer

Det är välkänt att IT-systemen i vården ofta är lokalt förankrade, där samverkan mellan kliniker, kommun och landsting inte varit avgörande vid val av lösningar. Detta är ofta onödigt kostsamt och samverkansmål blir svåra att nå. Sverige är inte på något sätt unikt i detta sammanhang utan så här ser det ut på många håll i världen. De större amerikanska vårdaktörerna såsom Cleveland Clinic, Mayo Clinic och Kaiser Permanente är dock exempel på hur man kan nå effektiv samverkan och resursoptimering med samlade IT-beslut.

I Norge har man indelat landet i 4 helseregioner och dessa har börjat fatta gemensamma beslut kring IT-frågor i vården. Nyligen fick IBM förtroendet att leverera ett av de största samlade IT-projekten som någonsin upphandlats i ...

Läs mer

Onsdagen 6 oktober bjöd vi in till ett seminarium där vi tog upp olika aspekter och förslag på nödvändiga förändringar för att möta kraven på morgondagens vård. Vi var glada att välkomna representanter från bland annat Karolinska Sjukhuset, Karolinska Institutet, Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholms Läns Landsting och Nya Karolinska Solna (NKS) .

Foto: Tengbom/Skanska/Nya Karolinska Solna

Första spadtaget för NKS togs nyligen. Det måste bli ett sjukhus där smartare hälso- och sjukvård demonstreras. Hela vägen från hur man bedriver sin verksamhet effektivt och kvalitativt till att man som patient känner sig säkert och personligt omhändertagen. Det kommer ställa höga krav ...

Läs mer

I en fullsatt sal på Wisby Strand i Almedalen hölls idag på förmiddagens IBMs seminarium om smartare sjukvård. Temat – hur smartare hälso- och sjukvård kan öka patientnyttan lockade en engagerad publik i ett Visby som just nu fullkomligt badar i solsken. Fokus för debatten var hur ny teknik kan användas för att skapa vård som möter de krav som 2010-talets medborgare ställer.
- Vi vill föra diskussionen närmare verkligheten. Med dessa ord inledde IBM Svenska AB:s VD Leif Lindqvist paneldiskussionen. Leif Lindqvist betonade att IBM vill se mer av dialog mellan beställare och leverantör för innovation och långsiktighet.

Ylva Johansson, vårdpolitisk talesperson för Socialdemokraterna efterfrågade ett nationellt ...

Läs mer

Hur kan smartare hälso- och sjukvård öka patientnyttan? Det är rubriken på IBMs seminarium som går av stapeln på onsdag den 7 juli kl 11 på Wisby Strand. Med oss i seminariet har vi en panel bestående av:

  • Leif Lindqvist, VD IBM Svenska AB
  • Ylva Johansson, vice ordförande i riksdagens Socialutskott, vårdpolitisk talesperson för Socialdemokraterna
  • Carina Beckerman, Ek Dr Universitetslektor Handelshögskolan Stockholm
  • Lisbeth Löpare Johansson, Vice ordförande Vårdförbundet
  • Ragnar Lindblad, Swedish Medtech
  • Ellen Hyttsten, VD Inera

Moderator är Magnus Höij, chefredaktör på Internetworld

IBM vill med detta seminarium och samtal skapa en debatt om hur ny teknik kan användas för att skapa vård som möter de krav som 2010-talets medborgare ställer.

Den svenska sjukvården står inför ett ...

Läs mer

Meaningful use…

7 maj 2010

Så har vi varit med om ännu ett Vitalis med många bra presentationer, intressanta möten och spännande diskussioner om hur vi kan få till en smartare hälso- och sjukvård i Sverige.

Karin Johansson inledde årets Vitalis med att ge en överblick av den kommande inriktningen för nationella IT-strategin för vård- och omsorg, som bl.a går från att vara fokuserad på patienten till att bli mer fokuserad på nyttan för patienten. En ordlek kan tyckas, men samtidigt är det just patientnytta och individens behov som måste börja få större utrymme i de nationella och regionala satsningar som görs. Obama-administrationen har myntat begreppet ”Meaningful use”, som ett sätt att selektera engagemang ...

Läs mer

Utmaningarna för dagens och morgondagens vård, som bl.a. grundar sig i ändrad demografi, resursbegränsningar och ökning av antalet kroniskt sjuka, är väl kända. Det är också känt att stora förändringar måste till för att klara av dessa utmaningar. För två veckor sedan genomfördes Alec 2010 (Arctic Light e-He@lth Conference) i Luleå och detta var ett av de teman som diskuterades. Det faktum att hälften av alla människor i åldern 65 år och uppåt som någonsin levt på jorden – lever just nu, kommer innebära en ytterligare ökad belastning för sjukvården.

Så vad är lösningen? Givetvis finns det inte något enkelt svar och det är definitivt inte något som  löses med ett nytt IT-system för sjukvården. Men, det är helt ...

Läs mer