Inlägg märkta ‘Smartare samhälle’

Mer än 16 miljoner timmar har vi på IBM och våra pensionerade kollegor tillsammans lagt på ideellt arbete sedan IBMs globala CSR-initiativ
On demand community startade. Nu firar initiativet tio år och det vill jag fira med att lyfta fram ett av alla de fantastiska ideella engagemang, som förhoppningsvis kan inspirera ännu fler att engagera sig
.

Tanken med On Demand Community är att IBM, genom ideellt arbete, ska dela med sig av kunskap och kompetens till det samhälle företaget verkar i. De IBMare som engagerar sig ideellt tar sedan med sig kunskaper och erfarenheter från det arbetet tillbaka till IBM. Redan från start var intresset för initiativet stort bland IBMare världen över. Målet på 25 000 engagerade anställda globalt efter de första ...

Läs mer

En kollega skrev tidigare om hur ett samhälle i praktiken är ett ”system av system”, som i olika grad är beroende av varandra. Transport och infrastruktur är ett intrikat och avancerat system som hänger ihop med många andra system, fler än många andra delar av samhället. Det är helt nödvändigt att transporterna fungerar både på ett lokalt och globalt plan för att samhället ska fungera.

Det finns mycket stora möjligheter att effektivisera hela området transport och infrastruktur i Sverige. Hela 29 procent i systemet är ren luft enligt våra beräkningar, som grundar sig på OECD:s siffror från 2009 och metoder från IBM-rapporten The world’s 4 trillion dollar challenge.

Dessa 29 procent motsvarar 56 miljarder kronor som årligen rinner mellan ...

Läs mer

Under en lång tid har utvecklingen gått mot längre och längre utbildning. Förskola, nioårig grundskola, tre år på gymnasiet och därefter ofta ett antal år på universitet eller högskola.

Det är ett stort system som håller samhället under armarna. Det skapar förutsättningar för människor att utvecklas och försörja sig och förser landet med arbetskraft. Tyvärr dras systemet med stora ineffektivitetsproblem, samtidigt som intensiva debatter om kvaliteten i skolan pågår.

Siffror som IBM har tagit fram visar att det här i Sverige finns en 30-procentig effektiviseringspotential inom utbildningssystemet, vilket motsvarar omkring 22 miljarder kronor. Den här summan skulle kunna täcka lönen för 37 000 nya lärare – eller varför inte höja lönen rejält för de lärare som redan är anställda? Vill vi skapa högre ...

Läs mer

Jag var och lyssnade på Sveriges nya IT-minister, Anna-Karin Hatt, när hon i höll sitt öppningsanförande på Internetdagarna i Stockholm. Hon presenterade då en bred agenda med stort fokus på flera viktiga samhällsfrågor. Det ämne som ligger mig varmt om hjärtat, både privat och yrkesmässigt – skola och utbildning, nämnde hon bara helt kort. Hon sa att de elever som har svårast att lära sig kan bli de som med hjälp av en egen skoldator blir bäst i klassen på att samla och redigera information samt presentera och dela den med klassen.

Visst låter det bra. Men att förse både elever och lärare med var sin dator, utan en pedagogisk plan är i det närmaste som att förse en analfabet med ...

Läs mer

Något som får mig att springa fortare är utmaningar. Något som tillhör min karaktär är att leta efter saker som kan förbättras. Det kan vara utmanande med någon som ifrågasätter. Ifrågasättande tas oftast enbart som kritik, men jag ser det som ett genuint sätt att undersöka om något går att göra lite fortare, lite mera strukturerat, lite mera kostnadseffektivt och lite mera inkluderande.

 

Jag heter Jolanda van Rooijen och har nu jobbat med IBMs CSR-frågor i drygt ett år. CSR står för Corporate Social Responsibility och innebär ett företags sociala ansvarstagande.

CSR är enormt brett. Det kan handla om hur man utvärderar affärsprocesser och fabriker eller hur man mäter och genomför åtgärdsprogram för produktion och återvinning. Det kan också handla om globala ...

Läs mer

I vår debattartikel ”En CIO för Sverige” förra veckan skrev vi om att ta chansen i regeringsbildningen och göra Sverige världsledande på effektiv statlig förvaltning i medborgarnas tjänst.

Ibland görs liknelsen vid Sverige som ett företag. Då skulle statsministern kunna vara VD och finansministern CFO. Fram till idag har vi inte haft någon CIO, länken mellan verksamhet och IT. En roll som är självklar i vilken annan koncern som helst.

Idag fick vi en IT-minister som kan leda och bidra till att öka tempot i utvecklingen mot en förvaltning i medborgarnas tjänst.

Det är första gången jag i en regeringsförklaring hör ”använda modern teknik i sitt arbete”, vilket är mycket positivt. Det visar på att regeringen ser den enormt ...

Läs mer

De senaste två århundraden har transporter bidragit till att skapa den moderna världen. Men, nu är det dags att återuppfinna transporterna för att tillgodose 2000-talets behov. Det anslaget hade IBMs CEO Sam Palmisano när han nyligen talade på Intelligent Transportation Society of Americas årliga konferens i Houston, Texas.

Sam Palmisano hävdade då att det finns fyra kriterier som krävs för att ett system, i synnerhet inom transportsektorn, ska fungera:

  1. Systemet ska ha ett tydligt syfte och mål
  2. Dess beståndsdelar måste vara ihopkopplade
  3. Kännedom om systemets status och kritiska komponenter är viktig
  4. Systemet måste kunna anpassa sig efter förändrade förutsättningar, helst i realtid

Sammanfattningsvis betyder detta att smartare transporter kommer av avancerad trafikhantering för både luft, land och vatten. All data måste utgå från resenären, kopplas ihop ...

Läs mer

Nog kan vi alla bli lite sura och irriterade i kioskkön eller på fiket när personalen planlöst irrar omkring bakom disken. – Å, vad ineffektivt, kan vi tänka. Till sist får man dock sitt kaffe eller sin tidning, och allt är glömt. Men, visste du att värdet av världens sammantagna ineffektivitet uppgår till motsvarande drygt 107 000 miljarder kronor? I IBM:s rapport The world’s US$ 4 trillion challenge har vi beskrivit världens ineffektivitet i siffror.

Anledningen till denna stora ineffektivitet är att varje enhet själv effektiviserar så gott det går, men att det i stort saknas övergripande samordning för att uppnå ett verkningsfullt resursutnyttjande. Ett exempel. I en och samma stad finns två företag. Det ena tillverkar gräsklippare och det ...

Läs mer

I dagarna var det invigning av IBMs donation som ska hjälpa KTH med att forska vidare kring hur trafiken kan bli smartare. Ett erkännande att svensk forskning ligger i framkant inom detta område. Genom detta forskningssamarbete lär både IBM och KTH sig mer om trafikforskning och hur analys av enorma datamängder kan göras på bästa sätt och hjälp oss trafikanter. Målet är att kunna hantera och analysera stora informationsmängder av data som dels skickas i realtid eller som redan finns sparat och baserat på förhållandet komma med rekommendationer. Exempelvis ge svar på vilket färdsätt som är bäst och hur lång tid den resan kommer att ta för mig, när jag ska resa samt ge alternativ om någonting händer på min ...

Läs mer

Jag har fortfarande erfarenheterna och massor av nya idéer från Almedalen i färskt minne. All denna vilja, alla dessa visioner och allt detta engagemang. Det smittar verkligen.

Engagemang finns ju på alla nivåer – inte minst hos företag. IBM genomför årligen en CSR-undersökning (Corporate Social Responsibility) bland företag och när resultatet nyligen publicerades är det glädjande att se att så mycket som 60 procent av de tillfrågade säger att CSR är viktigare för deras verksamhet än vad det var för ett år sedan.

Några andra glädjande resultat från undersökningen visar att så gott som samtliga av de 224 tillfrågade står fast vid att ta med riktlinjer och krav inom CSR-området i företagets verksamhetsstrategier – Och då ska vi tänka på ...

Läs mer