Inlägg märkta ‘Sjukvård’

Vitalis, Nordens största konferens och mässa om eHälsa äger i år rum för elfte gången. Platsen är Svenska Mässan i Göteborg, 16 -18 april. Vitalis står för utveckling av vård och omsorg med hjälp av olika IT-lösningar. Här samlas en rad olika intressenter med syftet att diskutera, presentera och nätverka kring utveckling av vård och omsorg genom IT.

Vi på IBM kommer givetvis också att vara på plats. Du träffar oss i monter B03:18.

Framtidens hälso- och sjukvård kommer behöva gå från ett fokus på sjukdomsbehandling till att bli mer förebyggande och inkludera friskvård. Sjukvården kommer att organiseras runt patienten med en bättre samordnad vårdkedja och en mer personlig vård. Ersättningssystemen måste premiera resultat, inte antal vårdtillfällen!

Analys som verktyg kommer att vara ...

Läs mer

Vård, skola och omsorg. Ett mantra under varje valrörelse och ett extremt viktigt sådant – det här är tre områden som utgör själva kärnan i välfärden. Det är även områden där det går att stoppa in hur mycket pengar som helst, det finns alltid luckor att fylla och behov att möta.

IBM har intervjuat över 500 ekonomer över hela världen om hur de uppfattar möjligheterna till effektiviseringar i olika samhällsystem och vi har tydligt sett hur stora brister som finns. Att den bristande effektiviteten finns där beror på hur samhället gradvis har utvecklats, där olika områden har optimerats inom respektive system, men utan hänsyn till andra intilliggande system. Det är en förklaring, men ingen ursäkt för att låta det fortsätta se ...

Läs mer

I detta första inlägg av två om ”Värdet av analytik i vården” ger jag en bakgrund, i nästa inlägg behandlar jag hur man kommer igång och skapar drivkraft.

Vården har en utmaning i att minska kostnaderna, förbättra samordningen och resultat, göra mer med mindre pengar samt att öka patientnöjdheten. Kostnadtrycket i vården ökar också av att vi lever längre. Men samtidigt ser vi bevis på inrotad ineffektivitet och suboptimala kliniska resultat. Genom att bygga upp analytisk kompetens kan vården utnyttja ”big data” för att skapa värdefulla insikter som hjälper till att formulera den framtida vården, förbättra resultaten och att få en vårdekonomi i balans. Bilden visar ett exempel på en överblicksbild från ...

Läs mer

Tack för senast!

14 april 2011

Vitalisveckan är över och några intensiva dagar av möten, föreläsningar och diskussioner läggs till handlingarna. Jag tycker det var flera saker som var bättre i år än tidigare. Det var fler besökare, den nya hallen gav mer rymd och vi var mycket nöjda med alla spännande diskussioner vi hade i samband med vårt Speakers Corner! Tack alla ni som var med och bidrog med 100 idéer för Sverige!

Vi hade många möten som handlade om Watson och hur vi med hjälp av smart analys inte bara kan slå mästarna i Jeopardy, utan även skapa morgondagens smarta beslutsstöd. Ta NPÖ som ett exempel. Denna nationella integrationsplattform kämpas det med för att få utrullad och ...

Läs mer

Mängden biomedicinsk litteratur fördubblas var sjunde år och har så gjort under ett antal år. Det innebär att det idag är mänskligt omöjligt för en läkare att hänga med och ta in den senaste forskningen och de senaste behandlingsformerna till fullo. Samtidigt som forskningen inom hälso- och sjukvård gör stora landvinningar dras vår traditionella sjukvård med stigande kostnader, för en vård som inte alltid blir bättre. Med en allt mer åldrad befolkning och allt fler kroniska sjukdomar måste vi hitta sätt att göra sjukvården smartare. Jag ska berätta hur frågesportprogrammet Jeopardy kan göra det.

I fyra års tid har IBMs forskare utvecklat och tränat superdatorn Watson, för att kunna möta tidigare stormästare i Jeopardy. För en tid sedan gick ...

Läs mer

Vi är många som ser fram emot Vitalis-veckan som börjar nu, 5-7 april på Svenska mässan i Göteborg. Här samlas en rad olika intressenter med syftet att diskutera, presentera och nätverka kring utveckling av vård och omsorg genom IT.

Vi på IBM kommer givetvis också att vara på plats. I monter #B0720 håller vi till.

Vårt tema i år är hur man kan nyttja tillgänglig information på ett sätt som vi inte gör idag! Hur vi kan vända upp och ner på det som ibland ses som ett problem – överflödet av information – och istället skapa värdefulla beslutsstöd. I vår monter kommer vi ha ett Speakers Corner där vi kommer beskriva exempel på projekt som förbättrar vård, kvalitet och ...

Läs mer

Så har dammet börjat lägga sig från den spännande ehälso-konferensen HIMSS i Orlando som jag tidigare skrev ett inlägg inför! Den svenska delegationen bestod av närmare 50 personer med socialdepartementet i spetsen. Vi hade flera spännande möten för smartare sjukvård inom gruppen samt med internationella specialister på mässan.

En av höjdpunkterna som IBM presenterade var givetvis Watson MD som just vunnit över mästarna i Jeopardy! I en fullsatt monter berättade IBM:s Healthcare Manager, Dan Pelino hur vi nu etablerar samarbeten med ledande vårdaktörer för att skapa morgondagens smarta beslutsstöd för hälso- och sjukvård! Mer om detta kommer vi berätta om på Vitalis i april!

En annan spännande nyhet var det strategiska

Läs mer

Vår IT-minister Anna-Karin Hatt arbetar ju med det hon kallar en digital agenda för Sverige – en sammanhållen strategi för bättre nyttjande av befintliga resurser. Samordning, innovation och ökad tillgänglighet är ingredienser i denna agenda. Det är givetvis viktiga områden som behöver stå i fokus.

Anna-Karin Hatt bjuder på regeringskansliets hemsida in till dialog och välkomnar idéer om vilka som är de viktigaste utmaningarna i en nationell IT-strategi. Som jag skrivit om tidigare i denna blogg, så är just nationell samordning och incitament för att implementera IT-strategin i verksamheten fortfarande en utmaning.

Om nationella initiativ och innovation som syftar till bättre samverkan mellan t.ex. vård och forskning skall finansieras genom landstingens driftsbudgetar, riskerar man att nödvändig förändring tar för lång ...

Läs mer

Det är välkänt att IT-systemen i vården ofta är lokalt förankrade, där samverkan mellan kliniker, kommun och landsting inte varit avgörande vid val av lösningar. Detta är ofta onödigt kostsamt och samverkansmål blir svåra att nå. Sverige är inte på något sätt unikt i detta sammanhang utan så här ser det ut på många håll i världen. De större amerikanska vårdaktörerna såsom Cleveland Clinic, Mayo Clinic och Kaiser Permanente är dock exempel på hur man kan nå effektiv samverkan och resursoptimering med samlade IT-beslut.

I Norge har man indelat landet i 4 helseregioner och dessa har börjat fatta gemensamma beslut kring IT-frågor i vården. Nyligen fick IBM förtroendet att leverera ett av de största samlade IT-projekten som någonsin upphandlats i ...

Läs mer

Onsdagen 6 oktober bjöd vi in till ett seminarium där vi tog upp olika aspekter och förslag på nödvändiga förändringar för att möta kraven på morgondagens vård. Vi var glada att välkomna representanter från bland annat Karolinska Sjukhuset, Karolinska Institutet, Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholms Läns Landsting och Nya Karolinska Solna (NKS) .

Foto: Tengbom/Skanska/Nya Karolinska Solna

Första spadtaget för NKS togs nyligen. Det måste bli ett sjukhus där smartare hälso- och sjukvård demonstreras. Hela vägen från hur man bedriver sin verksamhet effektivt och kvalitativt till att man som patient känner sig säkert och personligt omhändertagen. Det kommer ställa höga krav ...

Läs mer