Inlägg märkta ‘Seminarium’

 

Big Data: Från livsvetenskaper, humaniora, ingenjörsvetenskap, naturvetenskap och ekonomi.

Chalmers bjuder in till ett nu fullbokat initiativseminarium på temat Big Data  25-26 mars 2014. Seminariet kommer att erbjuda en inblick över en rad olika forskningsutmaningar med koppling till Big Data inom områden som livsvetenskaper, humaniora, ingenjörsvetenskap, naturvetenskap och ekonomi. Vid seminariet kommer du att få lyssna till framstående forskare såväl som representanter från industri och näringsliv. Vi från IBM kommer givetvis också att vara på plats. Onsdag 26 mars, klockan 14.00 kommer Stephan Meyer, IBM, att presentera “Inside Watson™”. Fullständigt program och presentation av talare. Du är välkommen att prata med ...

Läs mer

Molnet IRL

29 november 2010

Jag brinner för molnet – och jag kan ärligt säga att moln nästan är relevant för alla. Om du är nyfiken och vill veta mer om molnet kan jag ge dig ett tips. Onsdag 1 december kommer jag, Monica (ni kan kalla mig Molnica), att hålla ett föredrag på Dataföreningen om moln och cloud computing. Jag kommer att berätta mer om vad molntjänster kan göra för din verksamhet samt hur du får störst värde av molnet. Jag ska också visa några bra konkreta exempel och ge lite goda råd om hur man kommer igång med molnet på ett bra sätt.

Mötet är öppet för alla och hålls på DF-Kompetens, Vasagatan ...

Läs mer

Nu är allt igång igen efter sommaren och det är dags att fräscha upp minnet av det som diskuterades på IBMs seminarium i Almedalen. Därför har vi klippt ihop en kortversion av några av de viktiga saker som var uppe till diskussion.

Bra saker som är väl värda att reflektera över och områden IBM kommer att jobba vidare med under hösten.

Läs mer

IT & Telekomföretagens seminarium under Almedalsveckan var välbesökt. Vi var naturligtvis där och rapporterade från twitter. Här kommer en kort sammanfattning på bloggen också.

Rapporten Färdplan för tillväxt och välfärd – en uppdaterad IT-politik låg till grund för seminariet som bestod av en branschpanel och en politikerpanel.

Alla talare var överens om att vi måste sluta prata IT och börja prata om vad vi vill åstadkomma (känns igen från IBMs seminarium). I slutet av seminariet reflekterade också Ann-Marie ...

Läs mer

I samband med vårt seminarium i Almedalen delade vi ut rapporten vi tagit fram ”Smartare välfärd – En rapport om hur teknik kan ge oss smartare välfärd”.

Om du är sugen på lite sommarläsning kan du antingen;

  1. kommentera på bloggen att du vill ha den i tryck så skickar vi den till dig
  2. ladda ner den här

Läs mer

Vi bjöd in till seminarium i Almedalen om smartare välfärd idag.

Några av de områden som diskuterades var politikernas roll i att förbättra offentliga upphandlingar, behovet av en nationell IT-chef, vikten av öppna standarder, främjandet av entreprenörsskap och att möjliggöra dialog och samverkan. Panelen kom vid flera tillfällen tillbaka till vården som exempel på ett område inom svensk välfärd som kan göras smartare.

Det här tyckte jag var speciellt intressant:

Gunnar Axén påtalade att offentliga upphandlingar måste utvecklas. För IT-frågor måste samspelet mellan tekniker och upphandlare förbättras. Han påtalade vikten av att beslut måste fattas på rätt nivå, politikerna ska stå för visionerna, inte detaljstyra. Ta beslut om e-legitimation!

Magnus Henreksen menade att förutsättningarna i organisationen måste finnas för att man ska få så ...

Läs mer

På plats i Visby och Gotland visar sig från sin allra bästa sida. Förberedelserna inför årets Almedalsvecka är i full gång, så också för oss på IBM.

Imorgon, måndag, bjuder vi in till ett frukostseminarium om smartare välfärd och där kommer vi att diskutera hur offentlig sektor kan ta del av IT- och teknikutvecklingen.  Seminariet syftar till att ge råd till politiker för hur de kan gå från ord till handling och genom IT-satsningar skapa smartare välfärd.

I panelen deltar:

  • Johan Ekesiöö, VD, IBM Svenska AB
  • Gunnar Axén, Riksdagsledamot (M)
  • Magnus Kolsjö, politiskt sakkunnig hos Kommun och Finansmarknadsminister Mats Odell
  • Professor Magnus Henrekson, VD, Institutet för Näringslivsforskning
  • Ylva Hambraeus-Björling, VD, Apotekens Service AB
  • Carola Gunnarsson, 1:e vice ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting och kommunstyrelsens ordförande i Sala kommun.

Magnus ...

Läs mer

Vi har nu genomfört den andra och sista dagen av Smarter Cities-konferensen i Berlin där vi ägnat oss åt djupdykningar, spännande diskussioner och goda exempel runt ett antal specifika områden där vi tillsammans siktar på smarta förbättringar – trafiklösningar, hälsovård, utbildning, säkerhet, el- och vattenförsörjning samt medborgarservice.

Vi fick bland annat ta del av hur Barcelona har lyckats tas sig en bra bit på vägen mot en sammanhållen service med medborgarna i centrum, hur man på Malta har arbetat med effektiva trafiklösningar och hur Thy-Mors sjukhus på Nordvästra Jylland har lyckats skapa en närmare relation med sina kunder i syfte att ytterligare anpassa sitt vårdutbud efter de behov som finns.

Det jag tar ...

Läs mer

Lars Wiigh här, direkt från Berlin. Under två dagar befinner jag mig i Berlin tillsammans med 250 ledare och experter från Europa. Temat är; Hur kan vi göra våra städer smartare?

Den konkreta utmaningen är att när fler väljer att bosätta sig i städer, ställer det nya krav på hur de är byggda. Idag bor 50% av världens befolkning i städer, år 2050 beräknas den siffran vara 70%. Många städer har idag smarta lösningar och syftet med IBMs konferens i Berlin är att dela och utveckla kunskap mellan länder, företag och organisationer. Gunnar Söderholm från Stockholms Stad delar med sig av Sveriges erfarenheter kring Trängselskatterna, en smart lösning inom området trafik.

Varje stad har begränsade resurser i form av till ...

Läs mer

Det fanns en tid när vi som deklarerade var tvungna att fylla i alla siffror själv på deklarationsblanketten. Det känns skrämmande länge sedan. Det var ett himla fixande med papper, kontoutdrag, kvitton och bruksanvisningen, den sladdriga broschyren som förklarade hur man fyllde i allt. Det tog säkert någon timme för de flesta. Och nu bara kollar man sina uppgifter och efter 45 sekunder på nätet eller mobil (förutsatt att allt stämmer) är det klart.

Om vi bara för skojs skull gör en enkel uppskattning. I år valde drygt 3,9 miljoner svenskar elektronisk deklaration, det motsvarar 53 procent av alla som kunde deklarera elektroniskt. Genom att vi nu får blanketterna förifyllda och kan deklarera elektroniskt sparar vi kanske nästan ...

Läs mer