Inlägg märkta ‘Samarbetsverktyg’

Vad menar vi på IBM när vi säger Social Business? jo,… när världen blir mer instrumenterad, sammankopplad och intelligent och befolkningen fortsätter att omfamna sociala medier, står dagens företag inför en ny era – en tid präglad av de sociala medierna. Precis som Internet förändrat marknaden för alltid, så är integrationen av sociala medier i företagets design en enorm förändring. Organisationer som framgångsrikt förvandlas till ett socialt företag kan potentiellt få stora fördelar – bland dem möjlighet att fördjupa kundrelationer, driva den operationella effektiviteten och optimera arbetskraft.

Vi drivs hela tiden till att samarbeta i nya konstellationer både internt och externt ena dagen är vi konkurrenter, nästa kollegor och den tredje ...

Läs mer

IBM har verksamhet över hela världen och idag arbetar vi så integrerat att jag dagligen har kontakt med kollegor som sitter minst ett par hundra eller till och med tusen mil bort. I min roll är jag ensam i Sverige, men tillsammans med mina hundratals motsvarigheter i andra länder så har jag en stor hjälp i att dela kunskap och erfarenheter.

IBM är ett innovationsföretag och tror på mångfald som en förutsättning för innovation. Det är ju så enkelt att gå till en kollega som är en kopia av sig själv och fråga om råd när man istället borde lyfta luren och fråga den som tänker i helt andra termer. Vägen är ibland lite längre men resultatet nästan alltid avsevärt bättre ...

Läs mer