Inlägg märkta ‘Miljö’

Idag är vi alla skrämmande beroende av fossila bränslen för att klara våra behov av transporter. Regeringens mycket ambitiösa plan, att Sverige skall ha en fordonsflotta oberoende av fossila bränslen till år 2030, är lovande men extremt mycket jobb kvarstår om vi skall lyckas.

Det är ju lyckligtvis inte bara Sverige som kämpar med denna utmaning. Jag ser två trender i världen som gör detta till en av världens viktigaste frågor:

1. Fler och fler av världens befolkning bor i stora städer.

Redan idag bor mer än 50% av jordens befolkning i städer och det växer snabbt. År 2030 kommer ytterligare 1 miljard människor bo i städer.

2. Det förbättrade ekonomiska läget i de folkrika delarna av världen gör att antalet bilar ...

Läs mer

Idag är det mycket diskussion kring integritetsfrågor och hur data hanteras, lagras och skyddas samt vem som får tillgång till vilken information. Det är otroligt viktiga frågor som måste hanteras med största respekt och allvar. Jag tycker dock att det kan vara på sin plats att lyfta fram ett positivt exempel på dataanvändning, som skulle kunna fungera som ett föredöme för städer, kommuner, regioner och länder – och som visar på kraften och möjligheterna med de enorma datamängder som vi har idag. Hur Big Data kan bidra till smart utveckling som gynnar ett helt land.

En femtedel av Nederländerna befinner sig under havsnivån och drygt hälften av landet befinner sig i riskområdet för översvämning. Under de senaste 500 åren har ...

Läs mer

Hej! Med pirr i magen träder jag in på blogg-arenan….

Jag har en ganska enkel programförklaring: Jag vill blogga om sånt som berör mig och försöka hitta lösningar som leder framåt.

Något som gör mig riktigt illa berörd är när man inte tar ansvar för sina handlingar, vad-var-det-jag-sa mentalitet och resignation. Det är provocerande och leder ingen vart. Istället tror jag på att kavla upp ärmarna och agera. Lite Nike-anda.

Det som särskilt berör mig just nu är skolan, miljön och ungdomsarbetslösheten. Alla är lika viktiga, men idag tänkte jag uppehålla mig vid ungdomsarbetslösheten, en av våra största utmaningar i samhället.

Vad kan vi som företag göra för att adressera den utmaningen?

Mer än 10% av ungdomarna gör…ingenting.

I förra veckan kunde man läsa ...

Läs mer

Igår hade jag en diskussion med några kollegor på IBM som spände över allt ifrån våra dagliga intryck till den globala uppvärmningen. En av teserna vi diskuterade var: om man för att komma till rätta med de miljöutmaningar som världen står inför måste man tillsätta tillräckligt många regler och policies för att varje individ ska ta till sig och agera i varje litet delmoment av sin existens.

Analogin vi använde oss av är: för att ett samhälle ska fungera är en av grundstenarna ett rättsväsende som just pekar ut hur, vad, vart och varför man gör eller inte gör saker.

Kanske är det den enda vägen framåt, kanske är människan själv inte kapabel att ta den typ av definitiva beslut som i ...

Läs mer

Ett återkommande ämne och problemställning i nyhetsflödet i dag är bristen på bostad för Stockholms unga. – Hur ska det gå för alla de som vill flytta till en egen bostad inom en snar framtid för att kunna påbörja sina studier eller som vill inleda sin yrkeskarriär? Statistisk från statistiska centralbyrån visar på att byggandet av bostäder sjunkit rekordlågt i landet sedan 60-talet.

Det finns många anledningar till varför byggandet inte blomstrar just nu. Det finns dock lika många skäl att anamma ett nytt förhållningssätt i byggbranschen. Att bygga smartare och bättre. Detta är ett viktigt område för IBM och i min krönika berättar jag mer om ett smartare byggande och smartare byggnader.

Ett smartare byggande ...

Läs mer

IBM Institute for Business Value (IBV) har släppt en rapport, som heter ”The shift to electric vehicles- Putting consumers in the driver’s seat”. I rapporten framgår det att ett skifte till eldrivna bilar kan vara nära, mycket tack vare ett stort intresse hos konsumenter, statliga incitament och mandat samt en allmän oro för miljön. Rapporten belyser däremot även flera hinder som vi måste överkomma innan ett skifte är möjligt. Främst handlar det om att utbilda konsumenter. Ledare inom bilindustrin måste dessutom vara innovativa och skapa starka partnerskap för att kunna erbjuda bilägare en bättre, billigare och miljövänligare körupplevelse med elbilar.

Läs mer

Trafik och transporter är hetare än någonsin. Både DN och SvD har den senaste tiden publicerat flera artiklar både om hur restiderna ökar i Stockholmsområdet, hur mycket spårvägsförseningar kostar och människors oro för trafikens miljöeffekter.

Svaret på dessa problem brukar vara bygg ut, bygg nytt, bygg till. För att klara resvanor och flöden i ett modernt samhälle är investeringar i infrastruktur viktigt och nödvändigt, men frågan är hur vi kan använda befintlig infrastruktur på ett mer intelligent sätt. Och hur kommer transporterna och infrastrukturen egentligen att se ut i den framtida smartare staden.

Just detta kommer vi att diskutera på IBMs seminarium tisdag 5 juli, i Almedalen i år. Vi har en ruskigt spännande och ...

Läs mer

Vi människor talar ständigt om att vara effektiva. Oftast handlar det då om tid eller pengar. Effektivitet kan dock mätas på andra sätt. Tidigare i år samlade IBM 1600 representanter från företag, organisationer och institutioner samt forskare, journalister och miljöexperter från över 60 länder för att diskutera vad som är effektivt och samtidigt skapar en hållbar utveckling. Deltagarna samlades in en 51 timmar lång online-diskussion, en JAM, och resultatet har nu sammanställts i en rapport.

Deltagarna var överens om att en eko-effektiv ekonomi kan komma att bli en av de viktigaste frågorna de närmaste 20 åren. Och det är inte svårt att se varför. Vi går mot ...

Läs mer

Lärde du dig också i skolan om vattnets kretslopp? Att vatten avdunstade när det var varmt och sedan kom ned som regn, i en ständig oändlig rörelse. Ur perspektivet att jordens befolkning tredubblades under 1900-talet men vår vattenanvändning sexfaldigades under samma period ser inte vattenkretsloppet riktigt lika harmoniskt ut längre. Det finns mycket som kan göras för att både vårt användande och vår hantering av vatten blir smartare.

Ett exempel på detta är projektet River and Estuary Observatory Network, där IBM samarbetar med Clarkson University och Beacon Institute för att med hjälp av sensorer och avancerad analysteknik öka kunskapen och förbättra användandet av vattnet i Hudson-floden i New York. Hundratalet små mätstationer finns utplacerade längs floden och mäter bland annat temperatur, ...

Läs mer