Inlägg märkta ‘compliance’

Jag läser i DN att SEB kräver att som låntagare i denna anrika bank ska lägenhet säljas innan ny får köpas. Om du ändå hittar din drömlägenhet innan du hunnit sälja av ditt lägenhetsinnehav så vill SEB att du ska ha ett kassaflöde starkt nog att klara av att betala båda lånen under ett (1) års tid.

Varför gör de på detta viset? Svaret är risk, eller snarare att banken anser att du är en risk.

Är det befogat att banken agerar på det sättet? Svaret är att det ur flera perspektiv är befogat.

I studien From Complexity to Client Centricity, som IBMs Institute for Business Value (IBV) nyligen publicerade och som är baserad på intervjuer med ...

Läs mer

En solig dag i Stockholm i september träffades ett antal försäkringsbolag, samarbetspartners och IBM för att diskutera vad Solvency 2i (S2) innebär. Intresset var stort och det är tydligt att branschen är i ett läge där det är viktigt att förstå vad reglerna konkret innebär. Jag ska berätta lite vad som diskuterades på mötet och reflektera över det.

S2 består av tre pelare: riskhantering, riskmätning och rapportering. Anledningen till att man genomför detta projekt är att öka kundernas förtroende för försäkringsbolagen.

Projektet är komplext och det är viktigt att sätta rätt ambitionsnivå. Vi gjorde en handuppräckning kring hur många som hade en beslutad ambitionsnivå. Ingen räckte upp handen! En deltagare sa: ”Vi har inte en gemensam syn på vad ...

Läs mer