Arkiv för kategori ‘Smartare städer’

”Det finns ingen konst i universum, konstens uppgift är ju att vara en spegel mot naturen och en så stor spegel finns ju inte eftersom universum är så oändligt stort.”
Citat: Liftarens guide till galaxen av Douglas Adams 

Jag har nyligen flyttat! Det är så härligt. Jag har blivit Djurgårdsbo. Mitt nya hem är nu i Norra Djurgårdsstaden. Det känns bra. Tanken med Norra Djurgårdsstaden är att boende i området ska belasta miljön så lite som möjligt. Det innebär bland annat att det finns bra tillgång till kollektivtrafik och att bilpooler har inrättats. I mitt kök finns också en avfallskvarn som förvandlar matrester till råvaror för biobränsle. Norra Djurgårdsstaden är även en testplats för ett forskningsprojekt inom hållbara energisystem med lokal ...

Läs mer

Ungdomar i länder som USA och Sverige har spenderat ungefär 10 000 timmar i snitt (ja, i snitt) på att spela spel före de är 21 år (ja, du läste rätt – 21 år)! Totalt i världen rör det sig om 500 miljoner människor som spenderat i snitt 10 000 timmar i spelvärlden. För att sätta de 10 000 timmarna i perspektiv innebär det ungefär 5 års heltidsjobb (för 500 miljoner människor) – 2,5 miljarder årsarbetskrafter. Jag är helt fascinerad av de siffrorna! Ungdomar som spelar lär sig att samarbeta har en starkare syn på att allting är möjligt och blir bättre på problemlösning än andra som inte spelar. Problemet är att all deras kraft går åt att lösa problem ...

Läs mer

Idag är det mycket diskussion kring integritetsfrågor och hur data hanteras, lagras och skyddas samt vem som får tillgång till vilken information. Det är otroligt viktiga frågor som måste hanteras med största respekt och allvar. Jag tycker dock att det kan vara på sin plats att lyfta fram ett positivt exempel på dataanvändning, som skulle kunna fungera som ett föredöme för städer, kommuner, regioner och länder – och som visar på kraften och möjligheterna med de enorma datamängder som vi har idag. Hur Big Data kan bidra till smart utveckling som gynnar ett helt land.

En femtedel av Nederländerna befinner sig under havsnivån och drygt hälften av landet befinner sig i riskområdet för översvämning. Under de senaste 500 åren har ...

Läs mer

Det är nu 5 år sedan IBM med buller och bång lanserade Smarter Planet och Smarter City agendan inför den amerikanska presidentvalskampanjen 2008. Budskapet var enkelt: vi slösar med resurser helt i onödan och vi kan ganska enkelt göra det mesta smartare. IBM presenterade exempel från olika områden och Trängselsketteprojektet i Stockholm var det projekt inom transportsektorn som lyftes fram. Många journalister från globala medier kom rusande och ville se om det vi sa verkligen var sant, hade trafiken i Stockholm verkligen minskat med över 20 %, bara med en smart teknisk lösning som gav folk ett incitament att överväga sitt beteende? Reportaget från CNN ligger fortfarande på nätet för beskådning.

Nu, ...

Läs mer

Av hundratals städer som sökt IBM Smarter Cities Challenge blev Pittsburgh en av de utvalda. Borgmästaren Luke Robert Ravenstahl bad om hjälp med hur man kan använda data för att få en bättre trafiksituation. Jag är en av sju personer från IBM som under tre veckor tog fram rekommendationer.

Det första jag lärde mig är att USA inte är som Sverige och att Pittsburgh inte är som en vanlig stad i Sverige. Utmaningarna är liknande men förutsättningarna är helt annorlunda.

”No more taxes”

  • Sedan Pittsburghs storhetstid på 60-talet har befolkningen halverats till ca 300 000, men minskningen har nu stagnerat och man hoppas på ett oförändrat befolkningsunderlag.
  • Regionen är en ”donut” med många befolkningsrika förortskommuner och en citykärna bestående av trafikleder, arbetsplatser och ...

Läs mer

För exakt ett år sedan, 11 oktober 2011, genomförde vi det prisbelönade eventet, Stockholm, den moderna staden, i samarbete med Stockholms stad. Vår målsättning var att skapa en länk mellan politiska beslutsfattare, näringsliv och ungdomar och att diskutera visioner och idéer kring hur vi kan bygga framtidens stad – Ett Stockholm i världsklass.

Fler än 200 entusiastiska ungdomar och unga vuxna deltog med brinnande engagemang. Dagen var uppbyggd kring tre teman; Den Växande Staden, Den Samverkande Staden och Den Levande Staden. Varje arbetsgrupp var utrustad med en stor pappersduk och färglada pennor där de kreativa idéerna illustrerades. Av alla idéer och bidrag valdes de bästa ut och presenterades i rapporten Stockholm – den moderna ...

Läs mer

Gunnar Söderholm från Stockholms miljöförvaltning och undertecknad deltog nyligen som verklighetsvittnen för Trängselskatteprojektet i Stockholm vid ett akademiskt seminarie med det spacade namnet ”Cyber Social Physical Systems: new perspectives on Transportation Infrastructure Pricing” i Chicago. Värdar och initiativtagare var Kungliga Tekniska Högskolan  och University of Illinois at Urbana-Champaign.

Syftet var att lära sig allt värt att veta om Trängselskatteprojektet. Varför och hur kom det till? Vad var svårigheterna och effekterna?

Det är nu 8 år sedan IBM skrev på kontraktet att leverera det kontroversiella Trängselskattesystemet och sedan dess har vi hållit 100-tals presentationer för politiker, planerare, akademiker och it-leverantörer från jordens alla tänkbara hörn. Så varför var just detta seminarie så märkvärdigt då?

Jo, nu verkar det ...

Läs mer

Förlusterna i våra olika samhällssystem uppgår till svindlande summor varje år. För att dra ned förlusterna till ett minimum krävs en smärtsam transformationsprocess på samhällsnivå, där vi bör se längre än till nästa valrörelse och till hela systemet, inte bara de enskilda delarna.

IBM har intervjuat över 500 ekonomer från hela världen och gjort en ingående analys av världens totala BNP för att få en överblick över vilka förluster som sker i samhällssystemen på en global nivå. Resultatet är hårresande – 28 procent av den globala bruttonationalprodukten är ren förlust på grund av ineffektiva system.
Idag finns även siffror för svenska förhållanden och vi kan se en mycket stor potential för förbättring även här. Totalt sett rör det sig om 220 ...

Läs mer

En kollega skrev tidigare om hur ett samhälle i praktiken är ett ”system av system”, som i olika grad är beroende av varandra. Transport och infrastruktur är ett intrikat och avancerat system som hänger ihop med många andra system, fler än många andra delar av samhället. Det är helt nödvändigt att transporterna fungerar både på ett lokalt och globalt plan för att samhället ska fungera.

Det finns mycket stora möjligheter att effektivisera hela området transport och infrastruktur i Sverige. Hela 29 procent i systemet är ren luft enligt våra beräkningar, som grundar sig på OECD:s siffror från 2009 och metoder från IBM-rapporten The world’s 4 trillion dollar challenge.

Dessa 29 procent motsvarar 56 miljarder kronor som årligen rinner mellan ...

Läs mer

Under en lång tid har utvecklingen gått mot längre och längre utbildning. Förskola, nioårig grundskola, tre år på gymnasiet och därefter ofta ett antal år på universitet eller högskola.

Det är ett stort system som håller samhället under armarna. Det skapar förutsättningar för människor att utvecklas och försörja sig och förser landet med arbetskraft. Tyvärr dras systemet med stora ineffektivitetsproblem, samtidigt som intensiva debatter om kvaliteten i skolan pågår.

Siffror som IBM har tagit fram visar att det här i Sverige finns en 30-procentig effektiviseringspotential inom utbildningssystemet, vilket motsvarar omkring 22 miljarder kronor. Den här summan skulle kunna täcka lönen för 37 000 nya lärare – eller varför inte höja lönen rejält för de lärare som redan är anställda? Vill vi skapa högre ...

Läs mer