Lars Wiigh

Befattning: Affärsområdeschef Offentlig Sektor Sverige

Skriver på bloggen för att: dela med mig av spännande intryck, tankar och idéer som kan hjälpa till att forma ett smartare och bättre Sverige.

Jag brinner för: att etablera och genomföra projekt inom den offentliga sektorn som gagnar Sverige som land. Det genom att bidra till bättre medborgarservice och förbättrad effektivitet, som dessutom genererar lönsamma affärer för alla inblandade.

När jag inte är på jobbet: ägnar jag mig åt min familj, föreningsliv, träning, musik (i första hand piano) och jag försöker också komma iväg på lite teaterbesök.

Andra bloggar jag följer: spännande politiker som vill jobba med nya lösningar.

.

Inlägg av Lars Wiigh:

Idag är det mycket diskussion kring integritetsfrågor och hur data hanteras, lagras och skyddas samt vem som får tillgång till vilken information. Det är otroligt viktiga frågor som måste hanteras med största respekt och allvar. Jag tycker dock att det kan vara på sin plats att lyfta fram ett positivt exempel på dataanvändning, som skulle kunna fungera som ett föredöme för städer, kommuner, regioner och länder – och som visar på kraften och möjligheterna med de enorma datamängder som vi har idag. Hur Big Data kan bidra till smart utveckling som gynnar ett helt land.

En femtedel av Nederländerna befinner sig under havsnivån och drygt hälften av landet befinner sig i riskområdet för översvämning. Under de senaste 500 åren har ...

Läs mer

Under en stor del av dygnet rullar bussar, pendeltåg och tunnelbanor nästan tomma, för att sedan fyllas till bristningsgränsen under några få timmars rusningstrafik. Det är en obalans som, utöver trängsel och andra irritationsmoment, också driver upp totalkostnaden.

I en debattartikel i Dagens Nyheter beskriver vi tillsammans med Reforminstitutet fördelarna med att införa en lågtrafiktaxa som utjämnar belastningen på kollektivtrafiksystemet. Det skulle dessutom bli avsevärt billigare för den som väljer att inte åka under den värsta rusningstrafiken. I Stockholm t ex skulle ett månadskort utanför rusningstrafik inte behöva kosta mer än 300 kr.

Här kan du läsa hela artikeln i DN. Läs även gärna forskningsrapporten, där vi belyser ämnet med ett antal olika aspekter, verksamhetsmässigt och tekniskt.

Läs mer om IBMs ...

Läs mer

I vår debattartikel ”En CIO för Sverige” förra veckan skrev vi om att ta chansen i regeringsbildningen och göra Sverige världsledande på effektiv statlig förvaltning i medborgarnas tjänst.

Ibland görs liknelsen vid Sverige som ett företag. Då skulle statsministern kunna vara VD och finansministern CFO. Fram till idag har vi inte haft någon CIO, länken mellan verksamhet och IT. En roll som är självklar i vilken annan koncern som helst.

Idag fick vi en IT-minister som kan leda och bidra till att öka tempot i utvecklingen mot en förvaltning i medborgarnas tjänst.

Det är första gången jag i en regeringsförklaring hör ”använda modern teknik i sitt arbete”, vilket är mycket positivt. Det visar på att regeringen ser den enormt ...

Läs mer

Nyligen lämnade IBM sitt remissvar till e-delegationens betänkande. IBM delar i stora drag e-delegationens slutsatser. Det är vår uppfattning att staten bör gå i bräschen i arbetet med att förbättra servicen gentemot medborgarna och samtidigt hushålla med våra skattemedel genom att effektivisera förvaltningen.
I den fortsatta utveckling tycker vi på IBM att fokus måste ligga på tjänster som förenklar och underlättar det dagliga livet. På så sätt kommer också fler att använda sig av e-tjänster. En utmaning som e-delegationen är medveten om.

Exempel, barn i skola eller förskola: En anmälan av sjukfrånvaro görs via e-tjänst till skolan eller förskolan. Eventuell specialmat avbeställs från enhetens ...

Läs mer

Har du någon gång funderat över hur lätt det är att byta glödlampa? Den största anledningen till det är ju att det råder en standard kring skruvsockeln, eller Edisongängan, som det också heter. E27 och E14, ni vet. Det betyder att du kan ta en glödlampa och skruva i den nästan var som helst.

Inom IT-området är standarder också mycket viktiga, även om det är en bra bit kvar till belysningsbranschen. Utan ett överenskommet sätt att göra saker på skulle elektronisk information inte kunna utbytas på ett bra sätt.

Sverige har en stor it-mognad, en stor it-relaterade industri och en tradition av att snabbt ta till sig ny teknik. Därför borde Sverige idag vara ett IT-föregångsland. Men, idag finns ingen strategi för ...

Läs mer

I Sverige har vi tagit för vana att betala räkningar, handla julklappar och boka biljetter snabbt och enkelt på nätet. Egentligen finns det inget som hindrar att vi också ska kunna rösta, få tillgång till våra patientjournaler och ansöka om bygglov via nätet. Genom att i ännu större utsträckning utnyttja teknik och lösningar som finns tillgängliga redan idag kan vi få en offentlig sektor som ger bättre service till medborgarna, snabbare handläggningstider och mer resurser över till områden som vård, skola och omsorg.

Detta måste också vara ambitionen i e-delegationens betänkande, som publicerades för en tid sedan. Betänkandet är i mångt och ...

Läs mer

Jag och några kollegor har nyligen avslutat ett spännande och framtidsinriktat rundabordssamtal tillsammans med några personer från Stockholms stad och KTH. Ämnet för diskussionen var ett smartare Stockholm.

Under ett par timmar ägnade vi oss åt att hitta innovativa infallsvinklar och lösningar för stadens utmaningar inom området medborgarservice, bostäder och stadsbyggande samt transport- och trafiklösningar.  Vi insåg snart att ämnena överlappar varandra och diskussionen blev både bred och dynamisk.

Övergripande kan slutsatserna kan sammanfattas så här:

  • Se staden i hela sitt sammanhang: Allt hänger ihop, från den enskilda individen till staden i sin helhet. En stad som är attraktiv för sina invånare, lockar till sig ny kompetens, det i sin tur lockar till sig nytt företagande, som i sin tur gör staden ännu ...

Läs mer

Vi har nu genomfört den andra och sista dagen av Smarter Cities-konferensen i Berlin där vi ägnat oss åt djupdykningar, spännande diskussioner och goda exempel runt ett antal specifika områden där vi tillsammans siktar på smarta förbättringar – trafiklösningar, hälsovård, utbildning, säkerhet, el- och vattenförsörjning samt medborgarservice.

Vi fick bland annat ta del av hur Barcelona har lyckats tas sig en bra bit på vägen mot en sammanhållen service med medborgarna i centrum, hur man på Malta har arbetat med effektiva trafiklösningar och hur Thy-Mors sjukhus på Nordvästra Jylland har lyckats skapa en närmare relation med sina kunder i syfte att ytterligare anpassa sitt vårdutbud efter de behov som finns.

Det jag tar ...

Läs mer

Lars Wiigh här, direkt från Berlin. Under två dagar befinner jag mig i Berlin tillsammans med 250 ledare och experter från Europa. Temat är; Hur kan vi göra våra städer smartare?

Den konkreta utmaningen är att när fler väljer att bosätta sig i städer, ställer det nya krav på hur de är byggda. Idag bor 50% av världens befolkning i städer, år 2050 beräknas den siffran vara 70%. Många städer har idag smarta lösningar och syftet med IBMs konferens i Berlin är att dela och utveckla kunskap mellan länder, företag och organisationer. Gunnar Söderholm från Stockholms Stad delar med sig av Sveriges erfarenheter kring Trängselskatterna, en smart lösning inom området trafik.

Varje stad har begränsade resurser i form av till ...

Läs mer