Åke Freij

Befattning: Lösningsutvecklare och Innovationsforskare

Skriver på bloggen för att: innovation är viktigt! Jag tycker att det behövs en dialog om vad innovation är och hur olika sorters innovation skapar värde. Ofta springer vi iväg och är innovativa utan att riktigt veta varför. Det behövs eftertanke och perspektiv i dagens "15 minuters samhälle"!

Jag brinner för: Livslångt lärande! Dialog med våra kunder! Min fantastiska familj bestående av fru och två döttrar.

När jag inte är på jobbet: Springer jag gärna och långt. Golf i mån av tid. Läsning från "udda" källor, till exempel filosofi och historia.

Andra bloggar jag följer: Seth GodinHarvard Business Review - The conversation och Dan Saffer

.

Inlägg av Åke Freij:

I mitt tidigare inlägg förespråkade jag en konkret (och radikal) förändring i synsättet på kundfokus i finansbranschen. Sen började jag plötsligt tveka: ”Har jag fel? Är det trots allt så att man fokuserar på kunderna och inte på produkterna”.

Så kom resultatet från Svenskt Kvalitetsindex om hur (miss)nöjda kunderna är med sina banker och jag fick ånyo vatten på min kvarn.

Vad förmedlar hemsidorna?

Trots denna tydliga indikation på bristande kundfokus bestämde jag mig för att undersöka saken ytterligare. Utan att göra anspråk på att undersökningen följer vedertagna vetenskapliga normer gjorde jag som följer:

1) Tittade på åtta stora svenska finansiella (banker och försäkringsbolag) företags hemsidor. Utgångspunkten är att närvaron på Internet speglar de tankar och prioriteringar som finns i företaget.

2) ...

Läs mer

Ett av de hetaste ämnena just nu är Big data. Idag gav orden 1,930,000,000 träffar (alltså nästan TVÅ MILJARDER!!!) på en sökning via Google. I korthet verkar debatten i finansbranschen gå ut på följande: om du som företag samlar in och använder all information du har och inte har om dina kunder så får du ett informationsövertag. Alltså kan du veta mer än de själva om vad de behöver och vad du kan sälja till dem. Du kan veta vilka som vill köpa en viss produkt, lära dig förstå vilka kunder som kan tänkas hoppa av och dessutom bli bättre på att hitta bra och lönsamma kunder. Är detta bra? Ja, definitivt för banken, och kanske för kunden… men låt ...

Läs mer

Det är bra när företagen i en bransch börjar prata om att fokusera på kunden och vilka behov denne har. Som en kollega till mig uttrycker sig: ”riv produktsilos och sätt bankkunden i centrum”. Det är ju ännu bättre när man sedan gör något åt det. Här har vi sett klara tecken på förbättringar i finansbranschen. Eller… vänta nu!

Vid en närmare djupdykning verkar det vara så att kundfokuset är OK så länge kunden köper just mina produkter. Efter att ha noterat observationer (som privatperson, forskare och IBMare) från dialoger i branschen den senaste tiden har jag plockat upp följande spår av detta synsätt. I branschen hör jag ofta uttryck som dessa:

  1. Vem i organisationen ”äger kunden”…?
  2. Vi ska ha en ...

Läs mer

Förnya lagom, storbanker

30 augusti 2013

Under sommaren har det i det svenska nyhetsflödet dykt upp artiklar om bankernas behov av förnyelse, t ex för att leverera lösningar för mobil användning. Det finns också indikationer på att det finns krav på att bli bättre på att hantera säkerhet. Är detta två krav som är omöjliga att hantera samtidigt, eller finns det en väg där en kombination kan skapas?

Vad säger forskningen?

När jag tog del av debatten i tidningarna drog jag mig till minnes ett forskningsmaterial* som jag kom i kontakt med i samband med i våras. I korthet säger en del av denna forskning att det är bra för ett företag att vara stor och ha levt i många år eftersom omgivningen litar på att du troligtvis ...

Läs mer

Finansbranschen generellt och speciellt banker har sedan urminnes tider varit ett säkert ställe att förvara sina pengar på. ”Det är säkert som pengar på banken” är ett uttryck som är välkänt. Denna känsla av förtroende har gett bankerna möjligheter att få en ersättning (även kallad vinst) för sin roll i hantering och lagring av betalningsmedel. Vad händer då med affärsmodeller och vinster i denna bransch om förtroendet minskar (eller helt eroderas bort)? Denna fråga är mycket aktuellt i dagarna, då vi ser ett förslag som innebär att pengar på Cypern, som är satta under insättargaranti, ifrågasätts i den räddningsaktion som nu pågår.

Under Strategitorget 2013, som ägde rum nu i veckan, med deltagare från hela branschen var denna fråga ...

Läs mer

Under de senaste åren har jag (både som IBMare och som forskare) samlat på mig en stor mängd observationer av och i finansbranschen. I början på det nya året tog jag mig en titt på all denna information. Vad kunde jag se för mönster? Vilka spänningar och konflikter finns det att hantera för branschens företag och de anställda i dessa?

Jag fann fyra intressanta paradoxer som finansbranschen behöver balansera för att lyckas i framtiden:

  1. Kunden är i fokus MEN produkterna styr organisationen.
  2. Det krävs ny och avancerad funktionalitet från kunderna MEN allting ska (helst) vara gratis.
  3. Ny informationsteknologi skapar möjligheter MEN gammal teknik begränsar.
  4. Nya konkurrenter kommer fram MEN branschstrukturen skapar tröghet.

Min första betraktelse är att kunden är i fokus MEN produkterna styr organisationen. Det ...

Läs mer

Under 2012 har vi läst upprepade gånger om tendenser i bankernas rapporter att aktiehandeln minskar, med personalnedskärningar som följd. Detta har delvis kopplats till den ökade datorbaserade handeln (för kommentar om detta se mitt tidigare blogginlägg). Ledande företrädare för traditionella finansiella företag har uttalat sig negativt över denna trend.

Under alla tider har nya teknologier förändrat vilka arbeten som har efterfrågats. De förändringar vi ser nu är vare sig större eller snabbare än de som upplevdes under t ex den industriella revolutionen.

Vad är då nästa steg i utvecklingen av finansbranschen? I och med att informationsteknologin blir mer och mer instrumenterad, ihopkopplad och intelligent (dvs

Läs mer

Vad krävs för att sprida kunskap från forskning till både affärsmän och en akademisk publik? Jag har försökt under de senaste åren och erfarenheterna från denna resa presenterar jag i en artikel på konferensen Academy of Management i Boston i augusti i år. Mitt enkla svar i denna artikel är: Du behöver bli en ”publikationsmäklare”.

Det har visat sig att forskning behöver vara förankrad i verkligheten och kunna konsumeras och uppskattas av praktiker. Samtidigt belastas företagsledare med ökad komplexitet, vilket tidigare framkommit i IBMs CEO Study, och detta gör att fler och snabbare beslut behöver göras. Baserat på en analys av min personliga resa kan jag peka på den individuella uppgiften att göra det lättare att skapa kunskap i de ...

Läs mer

Med mitt förra samt detta inlägg ger jag min syn på vetenskap och innovationer, från ett populärkulturellt perspektiv. I mitt förra inlägg började jag långt bak i tiden, en tid då vetenskap innebar att göra guld av aska och förhandla med djävulen. Den moderna synen på vetenskap ser betydligt mer annorlunda ut.

Modern tid: tåg, plan och bilar
”Den första av en miljon moderna dagar” – The Ark (Hey modern days). Under en tid mår världen bra igen. Utvecklingen och spridningen av många synliga saker, så som flygplanet, bilen och tåget leder till att människor upplever vetenskap som positivt. Det finns en rad filmer om bilar, till exempel. American grafitti  av George Lucas där livet i och kring en ...

Läs mer

Jag anser mig själv vara både vetenskapsman och affärsman och i detta samt nästa inlägg kommer jag att diskutera gränsdragningen mellan vetenskap och samhälle.

Vi kommer alla regelbundet i kontakt med vetenskapen. Det kan vara när vi googlar information (Google grundades i samband med ett forskningsprojekt vid Stanford University) eller vid ett läkarbesök där läkaren ordinerar medicin. Vi ser ett allt större allmänt intresse för forskning och vetenskap växa fram. Allt fler dokumentärer som går på TV eller populärvetenskapliga tidsskrifter som ges ut är tydliga exempel på detta.

Frågan är dock vem det är som bestämmer vad vetenskap egentligen är och vad det ska forskas om? Självklart finns det formella processer och komittéer ...

Läs mer