Smartare med data – inspiration för länder, städer och kommuner

4 juli 2013

Idag är det mycket diskussion kring integritetsfrågor och hur data hanteras, lagras och skyddas samt vem som får tillgång till vilken information. Det är otroligt viktiga frågor som måste hanteras med största respekt och allvar. Jag tycker dock att det kan vara på sin plats att lyfta fram ett positivt exempel på dataanvändning, som skulle kunna fungera som ett föredöme för städer, kommuner, regioner och länder – och som visar på kraften och möjligheterna med de enorma datamängder som vi har idag. Hur Big Data kan bidra till smart utveckling som gynnar ett helt land.

En femtedel av Nederländerna befinner sig under havsnivån och drygt hälften av landet befinner sig i riskområdet för översvämning. Under de senaste 500 åren har ett system med dammar, vallar, avledning och övervakning utvecklats för att skydda landet. Och det har fungerat förvånansvärt bra, hittills. Växthuseffekten och stigande havsvattennivåer hotar dock att utmana systemet, varför den nederländska staten har varit tvungna att tänka nytt, att utnyttja Big Data för att förbättra hanteringen av vattensystemet utan att kostnaderna stiger i höjden.

I projektet samarbetar myndigheter, forskare och IBM för att utnyttja vattenrelaterad data från över 100 pågående projekt och göra det tillgängligt för organisationer, forskare och företag för att kunna skapa nya insikter. Att ge tillgång till data och analysmöjligheter förväntas innebära att nya lösningar kan utvecklas mycket snabbare, på så lite som en fjärdedel av tiden samtidigt som utvecklingskostnaderna kan minskas med 30 procent.

Jag tycker att det nederländska angreppssättet, att inte försöka lösa problemet helt själva, utan att öppna upp för samarbete och att se kraften och möjligheterna i att använda data kan fungera som ett föredöme och en inspiration för många av våra samhällsutmaningar i Sverige.

Läs mer om IBMs lösningar inom Offentlig sektor

Detta inlägg postades under kategorierna Smartare förvaltning, Smartare städer.
Du kan följa svar via RSS-flödet, lämna en kommentar, eller en trackback från din egen sida.


Dela:

Lämna en kommentar