Kan du Twittra dig till bättre transporter?

1 juli 2013

Svaret är faktiskt ja. Åtminstone om du befinner dig i Kanada. Transporter och trafik handlar oftast om vägar, spår, underhåll och kollektivtrafik. Det är mycket viktiga element, men här på bloggen brukar jag försöka lyfta fram hur IT och teknik kan göra transporter smartare, hur information och data kan användas för att styra och förutsäga restider och vägval. Därför tycker jag det var så utomordentligt intressant när jag läste om initiativet i Kanada, där de faktiskt tagit ny teknik till ytterligare en nivå.

Vi på IBM gjorde nyligen ett projekt i Kanada där tweets analyserades för att få en uppfattning om hur kanadensarna uppfattar sin trafiksituation. Baserat på denna analys visade Torontoborna det största engagemanget och det största missnöjet. Under en period på elva månader hade trafiken givit upphov till 10 000 tweets kring Torontos trafik- och transportsystem, där drygt hälften var mycket negativa.

En analys av detta initiativ visade inte bara på en rad innovativa uppslag utan också en bild av den humana kostnaden som trafikproblem innebär. Invånarna i Toronto gav uttryck både hur de upplevde trafikproblemet, hur det påverkade dem men också vad de skulle vilja göra med tiden de nu tvingades offra på ickefungerande och tröga transporter i området. Ytterligare spännande tankar dyker upp då man funderar kring hur den här informationen skulle kunna användas för att i realtid styra och optimera flöden och passagerare i systemet.

Jag tycker att det är ett mycket intressant initiativ, som inte bara angränsar till en ny form av medborgardialog och direktdemokrati utan som också kan involvera medborgarna i vad som krävs för att förbättra transporter och trafikproblem.

För vad detta också visar är att trafik och transporter är ett område som engagerar och en viktig del i att förbättra och skapa livskvalitet för alla människor som är användare i ett alltmer överutnyttjad trafikinfrastruktur.

Detta inlägg postades under kategorierna Smartare transport.
Du kan följa svar via RSS-flödet, lämna en kommentar, eller en trackback från din egen sida.


Dela:

Lämna en kommentar