En smartare kollektivtrafik kräver varken fler bussar eller fler tåg

28 maj 2013

Kollektivtrafikdagen den 14 maj samlades stora delar av den svenska kollektivtrafikbranschen för att träffas och resonera om hur man ytterligare kan förbättra kollektivtrafiken i Sverige. Det var en mycket spännande dag med stor variation av innehåll och slutsatser.

Jag hade det stora nöjet att få presentera våra tankar kring hur man kan skapa en smartare kollektivtrafik med hjälp av informationsteknologi och jag tänkte kort sammanfatta mina tankar här.

Utmaningarna är många

Urbanisering, allt kräsnare kunder (i form av väljare, beställare och resenärer) och krav på kraftigt ökade marknadsandelar är några av kollektivtrafikens många utmaningar. Men på samma sätt som utmaningar kan kännas svåra, är de också lackmus-papper på att det finns enorm tillväxtpotential i branschen och att intresset är stort.

Mer bussar och järnvägar är den (gamla) vanliga vägen framåt, men jag hävdar att det också finns andra sätt som ger ännu snabbare resultat och som skapar en bättre kollektivtrafik för kollektivtrafikägare, operatörer och resenärer. Jag vill ge tre exempel på områden där ny teknik kan användas för snabb framgång:

1)    Använd Big Data

Big Data handlar om att kunna ta fram information från de enorma datamängder som skapas i vårt samhälle idag. Genom användande av BigData kan man:

•       Prognostisera och optimera tidtabeller, passagerarflöden och resvanor

•       Säkerställa att man levererar kollektivtrafik där och när behoven är som störst

•       Skapa säkrare transporter till, från och inom kollektivtrafiken

2)    Inför ett nationellt betalsystem

Ett nationellt betalsystem skulle ge stora effekter:

  • Resenärerna skulle betala för de resor de faktiskt gör
  • Operatörerna skulle kunna få betalt för de tjänster de faktiskt levererar
  • Kostnaderna för ett biljettsystem skulle kunna delas av flera

3)    Fokusera på resenären

I slutändan kommer det vara att vara den enskilde resenären som gör valet att åka kollektivt eller ej. Genom att använda modern teknik kan man:

  • Fördjupa kunskapen om den enskilde resenärens behov och skapa ett system där resenären kan ta sig från A till B (utan att behöva passera C)
  • Börja aktivt kommunicera med resenären vid t.ex. driftstörningar
  • Göra det lätt för resenären att välja rätt genom t.ex. reseplanering i realtid

Lösningarna finns redan

Det bästa – och samtidigt märkliga – med hela situationen är att tekniken redan finns tillgänglig för alla dessa områden. (Läs gärna mer om våra lösningar här). Nu handlar det om att ta nästa steg. Vem blir först att lösa biljett till framtidens kollektivtrafik?

Se också gärna filmen från kollektivtrafikdagen 2013

Detta inlägg postades under kategorierna Smartare transport.
Du kan följa svar via RSS-flödet, lämna en kommentar, eller en trackback från din egen sida.


Dela:

Lämna en kommentar