Nästa jobb att försvinna i finansbranschen: rådgivaren!?

14 februari 2013

Under 2012 har vi läst upprepade gånger om tendenser i bankernas rapporter att aktiehandeln minskar, med personalnedskärningar som följd. Detta har delvis kopplats till den ökade datorbaserade handeln (för kommentar om detta se mitt tidigare blogginlägg). Ledande företrädare för traditionella finansiella företag har uttalat sig negativt över denna trend.

Under alla tider har nya teknologier förändrat vilka arbeten som har efterfrågats. De förändringar vi ser nu är vare sig större eller snabbare än de som upplevdes under t ex den industriella revolutionen.

Vad är då nästa steg i utvecklingen av finansbranschen? I och med att informationsteknologin blir mer och mer instrumenterad, ihopkopplad och intelligent (dvs En smartare planet) så kommer uppgifter som tidigare var förbehållna manuell intelligens att kunna utföras av datorer. Dessutom kommer nätverk av människor att i större utsträckning kunna hjälpa varandra (med t ex finansiell rådgivning).

Är detta en titt långt in i framtiden? Nej! Möjligheter finns att göra detta nu. IBMs numera välkända system Watson (framgångsrik vinnare av Jeopardy) har börjat testas av banker för olika scenarios inom finansiella processer.

Datorn blir kanske rådgivaren och den bankanställde försäljaren (roller som ibland kan vara svåra att hålla isär). Detta är ett inte helt otroligt scenario om inte bankerna tar rollen som rådgivare på allvar. Dock är det inte vare sig troligt eller önskvärt att det personliga mötet försvinner från den finansiella sektorn. Det känns ju inte som ett attraktivt scenario att bankverksamheten bedrivs bara av datorer… Den viktiga frågan blir istället: hur kompletterar banken det personliga mötet med det bästa av modern informationsteknologi? Har ni i branschen (eller era kunder) svaret på den frågan? Kanske blir Watson försäljaren och den bankanställde rådgivaren istället?

Läs mer om IBMs lösningar inom Bank och Försäkring

Detta inlägg postades under kategorierna Innovation, Smartare bank & finans.
Du kan följa svar via RSS-flödet, lämna en kommentar, eller en trackback från din egen sida.


Dela:

Lämna en kommentar