Möjligheternas konst: omvandla hälso- och sjukvården med IBM Watson

12 februari 2013

Tillsammans med Memorial Sloan-Kettering och WellPoint har IBM tagit ett stort steg framåt att sätta IBM Watson i arbete inom hälso- och sjukvården. Vid ett möte den 8 februari i New York presenterades de första kommersiella tillämpningarna baserade på Watson. Dessa innovationer har potentialen att omvandla hälso- och sjukvården mot högre kvalitet och bättre resultat – genom individualiserad evidensbaserad medicin.

anoj Saxena, left, IBM General Manager, Watson Solutions, Mark Kris, MD, Chief of Thoracic Oncology, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, and Lori Beer, WellPoint’s Executive Vice President of Specialty Businesses and Information Technology

Manoj Saxena, till vänster, IBM General Manager, Watson Solutions, Mark Kris, MD, Chief of Thoracic Oncology, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, och Lori Beer, WellPoint’s Executive Vice President of Specialty Businesses and Information Technology, använder den nya Watson-baserade produkten för onkologi. (Feature Photo Service)

I mer än ett år har IBM samarbetat med läkare och experter från både WellPoint och Memorial Sloan-Kettering i att ”träna” Watson inom onkologi och resursutnyttjande. Träningen består i att behandla, analysera och tolka innebörden av komplex klinisk information med Natural Language Processing. Målet är att förbättra kvaliteten och öka effektiviteten i vården.

Hittills har Watson läst in mer än 600 000 stycken medicinska belägg, 2 miljoner sidor text från 42 medicinska tidskrifter och från kliniska prövningar inom onkologi. Watson har kapacitet att analysera 1,5 miljoner patientjournaler, som representerar årtionden av historik från cancerbehandling, och inom några sekunder föreslå evidensbaserade behandlingsalternativ till läkaren.

Memorial Sloan-Kettering har tränat Watson i att förstå sambandet mellan cancerns komplexitet och den enorma genetiska information som nu finns tillgänglig. Detta har lagt grunden till en ny vårdpraxis med högt specialiserade behandlingar baserade på patienternas personliga genetiska tumörtyp.

Hälso- och sjukvårdsinnovationer baserade på Watsonteknologi

Dessa innovationer utgör ett genombrott i hur sjukvårdspersonal kan tillämpa framsteg inom analytik och Natural Language Processing på ”Big Data” i kombination med den kliniska kunskapsbasen, inklusive genetisk data, för att skapa ett evidensbaserat beslutsstödssystem.

De två nya produkterna är Interactive Care Trender Oncology, powered by Watson, utvecklad i samarbete mellan IBM, Memorial Sloan-Kettering och WellPoint och WellPoint Interactive Care Guide and Interactive Care Reviewer, powered by Watson, designad för effektivt resursutnyttjande och utvecklad i samarbete mellan WellPoint och IBM.

Hur ser planerna ut för 2013?

Idag spenderar sjuksköterskorna på WellPoint uppskattningsvis 40–60 % av sin tid på att samla in information. Mer än hälften av sjuksköterskorna på WellPoint kommer att använda IBM Watson lösningar före slutet av 2013 och på så sätt kunna fokusera på den kliniska delen av sitt jobb.

Läs om nya IBM Watson demos och fallstudier från Memorial Sloan-Kettering och WellPoint.

“The health care industry must drive transformation through innovation, including harnessing the latest technology that will ultimately benefit the health care consumer,” säger Lori Beer, WellPoint’s executive vice president of Specialty Businesses and Information Technology.

Följ Watson på Twitter eller på Facebook

Gillar du det här inlägget? Dela det då med dina vänner, gärna med hashtag #ibmwatson på Twitter .

Har du en åsikt? Lämna då gärna en kommentar.

Läs mer om IBMs syn på en smartare hälso- och sjukvård

Detta inlägg postades under kategorierna Smartare sjukvård & Life Science.
Du kan följa svar via RSS-flödet, lämna en kommentar, eller en trackback från din egen sida.


Dela:

Lämna en kommentar