Brutna nyårslöften eller resultat som betyder något!

11 februari 2013

Såhär i begynnelsen av det nya året och infriandet av nyårslöften så brukar det råda både överskattning och underskattning av resultaten man förväntar sig. Kanske man till och med ger upp och faller tillbaka i gamla mönster… Detsamma gäller tyvärr för många förändringsprojekt, t.ex inom ehälsa. Man underskattar ibland vad teknologin kan göra för att förbättra processer och resultat och samtidigt överskattar man förmågan till förändring inom en verksamhet.

IBM:s Institute for Business Value har publicerat rapporten “From evidence to insight – achieving outcomes that matter”. Den rapporten addresserar just vad som krävs för att få till nödvändiga förändringar och på så sätt nå resultat som verkligen har betydelse.

”It’s in the data”, säger man och menar samtidigt att det inte bara handlar om att samla in mer data (vilket vi har en tendens att göra), utan att skapa information som kan analyseras, prioriteras och enkelt användas där den behövs. I denna era av ”Information obesity”, så är inte utmaningen att kunna lagra mer och mer information utan att på ett enkelt sätt få ett samlat underlag för olika beslut. För patienter med flera diagnoser, så är det inte optimalt att fokusera på de olika sjukdomarna, var för sig. Man behöver analysera potentiellt motstridiga behandlingar, engagera patienten i beslutsprocessen och samordna behandling med alla inblandande (specialister, vård och omsorg).

Ett exempel på hur man kan nyttja de möjligheter tekniken medger idag, är samarbetet mellan Cleveland Clinic och IBMs Watson, där denna superdator och artificiella intelligens nu börjar användas i utbildningen av morgondagens vårdpersonal.

Detta innebär ett tydligt skifte i utbildningen, från memorering till kritiskt tänkande där studenten börjar använda kraftfulla språk- och analysverktyg som Watson för att hjälpa dem att utvärdera medicinska scenarier och rationalisera beslut.

På årets HIMSS-konferens så beskriver vi mer om pågående projekt där man nyttjar denna typ av analytik för att skapa resultat som har betydelse. Även på Vitalis-konferensen i vår kommer vi prata mer om detta och en presentation av IBV-rapporten ”From Evidence to Insight” kommer finnas med i agendan! Mer om detta när vi närmar oss april!

Läs mer om IBMs syn på en Smartare Sjukvård

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta inlägg postades under kategorierna Smartare sjukvård & Life Science.
Du kan följa svar via RSS-flödet, lämna en kommentar, eller en trackback från din egen sida.


Dela:

Lämna en kommentar