Hur mång fler får jobb – med rätt matchning?

14 januari 2013

Arbetsförmedlingen redovisade nyligen i sin prognos om arbetsmarknadsläget att antalet arbetslösa beräknas öka med 0,6 procentenheter under 2013. Samtidigt finns det massor av tjänster som inte tillsätts för att man inte hittar folk med rätt utbildning eller kompetens. Naturligtvis beror det här till stor del på att de som är arbetslösa verkligen inte har den kompetensen som efterfrågas just nu. Men, även hur effektiv matchningen är och förmedlingskontorens effektivitet spelar roll.

En ond cirkel

En ineffektiv matchning drar med sig stora samhällsekonomiska kostnader.

För det första: De som inte arbetar betalar ingen skatt, vilket innebär att staten inte får några skatteintäkter.

För det andra: Den som inte har arbete får ekonomiska bidrag, vilket belastar skattekassan

För det tredje: Om det är ett rent matchningsproblem, d v s att det finns behov av en viss kompetens som faktiskt finns i samhället men som man inte lyckas hitta, uppstår ett annat problem – kompetensbrist. I värsta fall kan det leda till en ren konkurrensnackdel att verka i Sverige, för de företag som behöver just den kompetensen.
Det finns med andra ord starka skäl för att effektivisera matchningen.

Segmentering är ofta nyckeln

En av nycklarna till en framgångsrik matchning är själva segmenteringen. Olika arbetssökande har olika intressen/behov och kommer att interagera på olika sätt. Aningen förenklat innebär det att man måste möta de arbetssökande på deras egen planhalva, men även själva matchnings-algoritmerna spelar en stor roll.

Fråga oss!

I min krönika för någon månad sedan nämnde jag att vi hjälpt just 13 arbetsförmedlingar de senaste åren, för att visa vår nischade branschkompetens inom offentlig sektor. Flera av dessa har vi hjälpt med att just effektivisera processer så att medarbetarna kan spendera mer tid på de arbetssökande. Vi har också gjort ett större arbete för en arbetsförmedling vad gäller just matchningsalgoritmer.

Läs mer om IBMs lösningar för offentlig sektor

Detta inlägg postades under kategorierna Smartare förvaltning.
Du kan följa svar via RSS-flödet, lämna en kommentar, eller en trackback från din egen sida.


Dela:

Lämna en kommentar