5 in 5. Fem innovationer som påverkar oss alla de närmaste fem åren.

17 december 2012

Lien passade min farfar perfekt. Det var som om det unga trädet som utgjorde skaftet växt efter hans kroppsform, och handtagen som var formade efter hans händer satt på precis rätt ställen. Men han var huvudet kortare än mig, så när vi ärvde hans sommarstuga som låg för långt bort för både mig och min bror att ta över, så var lien en av de få saker vi lämnade kvar.

Hur skall de datoriserade system som idag är våra viktiga verktyg bli lika personanpassade som min farfars lie? Jo, bland annat genom att de lär sig att förstå oss, och miljön omkring sig. Nya och förbättrade sensorer och program kommer göra det möjligt för system, telefoner och andra prylar att anpassa sig till mig som person i allmänhet, och till och med mitt sinnestillstånd just idag. Är jag stressad och behöver ett minimum av information för att lösa en uppgift, eller är jag kreativ och skapande och behöver frihet och möjligheter?

Att systemen bättre utnyttjar sensorer är ett av de budskap som lyfts fram i årets framtidsspaning från IBMs forskningsavdelning: ”Five in five”. Den innehåller 5 trender som kommer att påverka oss alla inom 5 år. Årets tema är att systemen, telefonerna, bilarna o s v på olika sätt får sinnen liknande våra egna, och hur vi kan utnyttja våra sinnen på nya sätt i våra interaktioner med systemen. En del är en logisk utveckling av vad vi ser idag, en del är ganska radikala framsteg över dagens lösningar.

Systemen kommer att få syn, hörsel och luktsinne. De blir bättre och bättre på att tolka och förstå bilder. De kommer att använda ljud för att diagnosticera skicket på en bro eller en maskin, eller för att mäta stressnivån hos användaren och anpassa sig därefter. Sensorer som liksom näsor kan uppfatta gaser – även såna som vi upplever som luktlösa – kommer att hjälpa oss att hitta sjukdomar eller bakterier, och skadliga ämnen i miljön.

Känseln kan komma att få en mer komplex roll i vår interaktion med t ex mobiltelefoner. Nya gränssnitt som kan simulera ”känslan” hos material, bland annat med hjälp av vibrationer håller på att utvecklas för användning inom handel och fjärrsjukvård.

I förutsägelsen finns också smak med, och den innehåller mer än bara sött, surt, salt o s v. (Vår smakupplevelse är ju till stor del en luktupplevelse). Här handlar det inte om att få systemen att smaka gott, utan att se hur vi kan designa mat som både är nyttig och som vi vill äta för att den är god.

Det är 5 intressanta områden och det blir spännande att se de närmaste fem åren om våra system kommer passa oss alla lika bra som ett specialbyggt verktyg kunde passa en person. Farfars lie hade behövt rivas ned till bara bladet och sedan byggas om specifikt för mig – våra kommande verktyg kommer att anpassa sig till sina brukare själva.

Detta inlägg postades under kategorierna En smartare planet, Innovation.
Du kan följa svar via RSS-flödet, lämna en kommentar, eller en trackback från din egen sida.


Dela:

Lämna en kommentar