Big data en allt mer avgörande konkurrensfördel

20 november 2012

När vi på IBM, tillsammans med Saïd Business School vid Oxford University, nyligen frågade personer från affärsverksamhet eller IT om hur de ser på utvecklingen inom big data uppgav 63 procent att informationsanalys och big data kan ge konkurrensfördelar. Det är en enorm ökning från 2010, då bara 37 procent uppgav samma sak.

Big Data Chart

Bild från rapporten "Analytics: The real-world use of Big Data"

Insikterna om att information och data ger mängder av spännande möjligheter har verkligen spritt sig, vilket också resultaten i undersökningen visar. 76 procent av de tillfrågade uppger att de arbetar med någon form av big data-initiativ. Det är ju mycket lovande.

De flesta som jobbar med initiativen uppger att de har som syfte att förbättra kundrelationerna. Det tror jag är mycket bra. Frågan är bara hur man stärker sina kundrelationer bäst. Varje minut publiceras cirka 600 nya blogginlägg och 34 000 tweets. Här finns mängder av relevant information som kan lära företag en hel del om sina kunder och målgrupper. Det är dock bara hälften av de tillfrågade som överhuvudtaget samlar in extern data i sina big data-projekt. Det är synd. Anledningarna till detta verkar vara att de har svårt att bedöma tillförlitligheten i informationen och att de helt enkelt saknar kompetens för att analysera datan, det gäller särskilt bilder, ljud och video.

Detta är helt förståeligt. Jag skulle dock vilja uppmana de som är inne och nosar på området att börja spara på sig relevant information även om de inte vet hur de ska få ut något meningsfullt ur den idag. Det gäller exempelvis tweets, där historisk data inte sparas. Det händer massor inom området just nu, så det är bara en tidsfråga till kompetensen och verktygen utvecklats, och då kan det vara en avgörande fördel att ha tillgång till historisk data.

Du kan givetvis ta del av hela rapporten “Analytics: The real-world use of Big Data” där 1144 personer ger sin syn på utvecklingen inom Big Data och dess möjligheter.

Läs mer om IBMs lösningar inom Smartare Analys

Detta inlägg postades under kategorierna Affärsanalys, Smartare marknadschef.
Du kan följa svar via RSS-flödet, lämna en kommentar, eller en trackback från din egen sida.


Dela:

Lämna en kommentar