Produkter kommer och går – men tjänster består. Del 2.

8 november 2012

I mitt tidigare blogginlägg, Produkter kommer och går – men tjänster består, visade jag på hur IBM kunde omvandlas från en produktcentrerad kultur till ett kund- och tjänstecentrerat företag. Läkemedelsföretag måste göra en liknande förändring för att bli en aktör i det nya ekosystemet för vård som nu formas.

Handskriften på väggen för läkemedelsföretagen är tydlig. Att lyckas eller misslyckas baseras inte på hur många läkemedel (produkter) de säljer – utan på hur väl deras erbjudanden (tjänster) kommer att ge bästa resultat och förbättrad hälsa till en lägre kostnad.

Sjukvårdens strukturomvandling innebär nya möjligheter för alla läkemedelsföretag som är redo att definiera sin roll i det nya ekosystemet. De som har en klar vision av hur deras tjänster bidrar till välbefinnande, produktivitet och livskvalitet för vårdkonsumenten kommer att ha betydande möjligheter.

Läkemedelsföretag rör sig nu ”beyond the pill” mot mervärdestjänster. Arbetar aktivt med nya roller som nya affärsmodeller utvärderas. Deras bas av terapeutisk forskning erbjuder en ovärderlig bas av vetenskaplig kunskap för att bekämpa kroniska sjukdomar. Industrin står verkligen inför ett avgörande, fortsätta att vara en traditionell leverantör av produkter eller att omvandla sig till en ny typ av tjänsteleverantör. En sådan utveckling kräver innovation, införandet av nya affärsmodeller och metoder. De behöver också arbeta med alla nyckelaktörer i ekosystemet för att förstå hur dessa tjänster ska utformas för att sänka vårdkostnaderna och öka patient- och närstående tillfredsställelsen.

Figure 1. Läkemedelsföretag definierar vägar framåt baserat på vilken roll de vill spela i det nya ekosystemet.

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Läkemedelsföretag definierar vägar framåt baserat på vilken roll de vill spela i det nya ekosystemet.

Några exempel på nya samarbeten. Merck & Co, Inc. och Geisinger Health System har nyligen tillkännagivit ett flerårigt samarbete syftande till att förbättra patientens efterlevnad av behandlingsplanen och samtidigt hjälpa primärvårdens läkare att identifiera riskfaktorer. Sanofi och Joslin Diabetes Center samarbetar om utveckling av nya läkemedel för behandling av diabetes.Ett nytt verktyg för vårdkvalitet bestående av en öppen och sökbar databas med data från 55 av väldens bästa kvalitetsregister från 20 länder öppnas inom kort av ICHOM, International Consortium for Health Care Outcome Measurement. Svenska kvalitetsregister och Karolinska Institutet är med från starten.

Målet med dessa program är att ge rätt vård till rätt patient till en lägre kostnad. Nu när läkemedelsföretagen arbetar för att definiera nya roller för att stödja sina affärsmål, måste ledare inom Hälso- och sjukvården på ett liknande sätt skaffa sig en bättre förståelse av de komplexa sambanden mellan de olika nyckelaktörerna. Mer om detta i kommande blogginlägg.

Gillar du det här inlägget? Dela det då med dina vänner.

Har du en åsikt? Lämna då gärna en kommentar.

Detta inlägg postades under kategorierna Smartare sjukvård & Life Science.
Du kan följa svar via RSS-flödet, lämna en kommentar, eller en trackback från din egen sida.


Dela:

Lämna en kommentar