Life Science – Insikter från IBM Global CEO Study 2012

29 maj 2012

IBM Global CEO Study 2012 “Leading Through Connections” består av intervjuer med mer än 1700 vd:ar i 64 länder och 18 industrier.

Kundernas krav är särskilt utmanande för Life Science industrin, en bransch där kunden kan vara mångfacetterad – läkaren, forskaren, en Läkemedelskommitté, men i slutändan oftast en patient. Vår industristudie, “Fade or flourish? Rethinking the role of life sciences companies in the healthcare ecosystem”, visar att den kommersiella modell som använts av Life Science industrin under de senaste 50 åren inte längre fungerar.

Av de 52 Life Sciences vd:ar som intervjuades identifierade 76 %  insikt och ökad kännedom om kunder som det högst prioriterade investeringsområdet. Detta kommer att ske genom en övergång från personlig försäljning till en trefaldig ökning av användandet av sociala medier de kommande tre till fem åren. Life Science vd:ar beskrev också att de kan bli mycket bättre på att använda insikter om sina kunder. På frågan om hur bra deras organisationer är på att utvinna värdefulla insikter från data bedömde 54 % i den globala vd gruppen sig som bra, jämfört med bara en tredjedel av Life Science vd:ar.

Studien visar på en tydlig trend där vd:ar över hela världen har fokus på att; öka sin öppenhet, engagera kunderna som individer, förstärka innovation genom partnerskap.
Organisatorisk öppenhet och en värdebaserad kultur introducerar nya möjligheter att skapa värde genom samarbete.
För att balansera kontroll med öppenhet, är vd:ar fokuserarde på värderingar, samarbete och verksamhetsmål.
Outperformers anammar en allt större öppenhet och är bäst på att genomföra genomgripande förändringar.

 

Kunderna delar med sig insikter om sina värderingar och när och hur de vill interagera.
För att nå en individinriktad interaktion planerar vd:ar en trefaldig ökning av användandet av sociala medier de kommande tre till fem åren.
Outperformers utmärker sig genom att ha bättre tillgång till data, som ger nya insikter och sedan översätta dessa insikter till handling.

 

Åtagandet i extern partnering har ökat kraftigt.
Så gott som alla organisationer samarbetar nu med externa partners för att skapa nya möjligheter till innovation.
Outperformers inser att huvuddelen av kunskapen finns utanför den egna organisationen och är därmed mer benägna att samarbeta för skapa innovation som leder till intäkter från nya källor.

 

 

Att arbeta med flera affärsmodeller samtidigt är en utmaning, men för Life Science vd:ar, börjar arbetet med större kundförståelse genom att få bättre tillgång till data, som ger nya insikter och sedan översätta dessa till handling som möter kundernas förväntningar och krav.

Hör av dig om du är intresserad av att veta mer om resultaten i studien eller ett samtal om hur insikterna kan skapa och fånga värde just i din organisation.

En Infographic om vd:ar och Social Media

Detta inlägg postades under kategorierna Smartare sjukvård & Life Science.
Du kan följa svar via RSS-flödet, lämna en kommentar, eller en trackback från din egen sida.


Dela:

Lämna en kommentar