Vad har Watson sysslat med sedan Jeopardy?

2 maj 2012

Det har nu gått ett drygt år sedan Watson tävlade i Jeopardy, så jag tänkte att det skulle vara lämpligt att ge en liten översikt över det arbete som pågått under det senaste året.

Huvudfokus för tillämpningen av Watson är inom vården. Det finns massor av statistik som belyser behovet av detta. Skalan på den informationsutmaning som möter sjukvården är enorm. Vi känner till omkring 12.000 sjukdomar, informationsmängden inom medicin fördubblas vart femte år, och 81 procent av läkarna i USA  säger att de ägnar mindre än fem timmar per månad att läsa medicinska tidskrifter. Det är inte möjligt att följa all denna forskning och tillämpa informationen vid tiden för diagnos.

För att hjälpa läkarna att hålla jämna steg med dessa medicinska framsteg har Watson engagerats i några piloter för att stödja kliniskt beslutsfattande. Detta sker genom att kombinera ett stort bibliotek med medicinsk litteratur, populationsdata och patientinformation.

Den första piloten, som lanserades i december 2011, består av åtta WellPoint sjuksköterskor som arbetar med ett Watson-baserat system för att svara på behandlingsförfrågningar. Watson granskar planerna mot WellPoints medicinska policy och kliniska riktlinjer med syftet att se om  effektiviteten kan förbättras, särskilt för komplexa patientfall. ”Watson, as a tool for our nurses, is more than just about speed,” says Dr. Anthony Nguyen, WellPoint senior vice president of care management. ”It empowers them with information so they can do their job better.”

Den andra piloten som lanserats testar Watsons förmåga att föreslå behandlingsplaner för onkologer. Piloten börjar med bröstcancer och syftar till att leverera sannolikhetsbaserade behandlingsalternativ för en utvald grupp onkologer att utvärdera. Målsättning är en bredare användning under senare delen av 2013 för att stödja evidensbaserad diagnos, behandling och samordning av vård för patienter med bröst-, lung- eller tjocktarms-cancer. Beslutet att fokusera på onkologi baseras på att det är ett komplext område med hög variabilitet mellan behandlingarna. Den första cancerklinik som IBM och WellPoint valde för denna andra piloten är Cedars-Sinai:s Cancer Center. Under mars 2012 kompletterades piloten med Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC) för att kombinera Watson med MSKCCs kliniska kunskap men även med information om en rad cancerfall samt molekylär- och gendata.

I oktober 2011 meddelade vi vårt första ”Ready for Watson” erbjudande. Det innebär en möjlighet att använda teknik med komponenter som är relaterade till Watson och som är kommersiellt tillgängliga idag. På så sätt kan man snabbt komma igång med värdet av analytik i vården.  Genom att bygga upp analytisk kompetens kan vården utnyttja ”big data” för att skapa värdefulla insikter som hjälper till att formulera den framtida vården, förbättra resultaten och att få en vårdekonomi i balans. Det första ”Ready for Watson” erbjudandet är IBM Content and Predictive Analytics for Healthcare, som använder samma typ av naturlig språk behandling (NLP) som Watson för att utvinna kunskap ur ostrukturerad medicinsk information. Den prediktiva analysen kan användas för att identifiera avvikelser och grundorsaker och att förutsäga sannolikheten för utfall.

Följ Watson på Twitter @IBMWatson, Watson på www eller facebook 

Detta inlägg postades under kategorierna Smartare sjukvård & Life Science.
Du kan följa svar via RSS-flödet, lämna en kommentar, eller en trackback från din egen sida.


Dela:

Lämna en kommentar