Information och innovation: en omöjlig kombination?

25 januari 2012

Visst skulle man kunna tro att ju mer information man har alltid borde underlätta arbetet med att skapa innovativa lösningar? Ju mer man vet desto bättre kan man ju bli!?

Men det finns en hake: ju mer man vet om något desto mindre vet man om allt annat. Detta kallas “path dependency” eller “organisational inertia”. Människor och organisationer tenderar att skapa en världsbild och hålla sig till den. Den innovation som kommer ur denna struktur blir oftast nya saker inom ramarna för den organisation och de produkter som redan finns.

Hur kan information användas till att sticka hål på den bubbla av kunskap som mer av samma information skapar? För detta krävs en medveten strategi och handlingar som “rör om i grytan”. En intressant idé är att störa med flit. Detta kan kallas “pertubation”. Vad detta innebär är att man medvetet stör en fungerande struktur genom att föra in ny information och nya perspektiv som tvingar till nytänkande. Ett exempel på detta är Toyota, som beskrivs i ett “working paper” från Harvard. Där pekar man på både operativa (t ex minskade buffertlager) som strategiska (kan vi skapa en lyxbil?) “perturbations”.

Kan ni i ert företag arbeta med “information perturbation”? Vilken information skulle då föras in i existerande beslutsprocesser? Vem ansvarar för detta arbete? Hur tar ni hand om resultaten? Att gradvis testa detta kan göra att den ökade informationsmängden skapar mer innovation än nu!

Detta inlägg postades under kategorierna Innovation.
Du kan följa svar via RSS-flödet, lämna en kommentar, eller en trackback från din egen sida.


Dela:

Lämna en kommentar