IBMs globala VD-studie: Kreativitet den viktigaste framgångsfaktorn

18 maj 2010

Nya statliga regleringar, förändringar i de finansiella maktcentrarna, ökande volymer data och snabbt föränderliga kundkrav bidrar till att företagsklimatet över hela världen blir allt mer komplext. Åtta av tio VD:ar förväntar sig att miljön de verkar i kommer att bli allt mer komplex, men bara 49 procent tror att deras organisationer är redo att ta itu med detta på ett framgångsrikt sätt. Det framkommer när IBM nu publicerar sin studie IBM Global CEO Study, som baseras på intervjuer med över 1500 vd:ar, CEO:er och motsvarande chefer inom offentlig sektor, från 60 länder och 33 branscher över hela världen.

ceo_study_004Att så hög andel chefer inte är rustade för framtidens utmaningar är det största problem som företagsledningar stått inför under de åtta år som IBM genomfört undersökningen. Det som ska bidra till att hantera den ökande komplexiteten är kreativitet, uppger cheferna. Kreativitet som ledaregenskap samt att ingjuta den i organisationen, ser de som avgörande för vidare framgång.

Studien visar också att cheferna i Asien, Japan, Europa och Nordamerika har olika strategiska bryderier och prioriteringar. IBM har genomfört CEO Study fyra gånger under åtta år och det är första gången som denna typ av regionala skillnader framkommit.

I Kina prioriterar cheferna att skapa ett ledarskap som kan tänka globalt. 61 procent anser att det är den främsta ledarskapsegenskapen. Detta är särskilt viktigt för att kinesiska verksamheter ska kunna nå ut globalt, vilket de eftertraktar. I Nordamerika, där flera privata företag gick över i statligt ägande under den finansiella krisen, uppger totalt 87 procent av cheferna en större statlig inblandning och reglering som ett hot de närmaste fem åren.

I Japan förväntar sig 74 procent av cheferna att de finansiella maktcentrarna kommer att flytta från mogna marknader till mer snabbutvecklande, samt att detta kommer att ha stor inverkan på deras organisationer. Som kontrast är motsvarande del för Europa bara 43 procent.

I dagens nummer av Dagens Industri kan du läsa en intervju med IBMs strategichef som berättar mer om undersökningen. Dagens PS har också publicerat en summering av DI:s artikel.

Detta inlägg postades under kategorierna En smartare planet.
Du kan följa svar via RSS-flödet, lämna en kommentar, eller en trackback från din egen sida.


Dela:

En kommentar till “IBMs globala VD-studie: Kreativitet den viktigaste framgångsfaktorn”

  1. [...] våras skrev vi här på bloggen om IBMs VD-undersökning, CEO Study. En spännande komplettering av undersökningen är nu gjord. Framtidens ledare, 3600 [...]

Lämna en kommentar