En eko-effektiv ekonomi efterfrågas

26 april 2010

Vi människor talar ständigt om att vara effektiva. Oftast handlar det då om tid eller pengar. Effektivitet kan dock mätas på andra sätt. Tidigare i år samlade IBM 1600 representanter från företag, organisationer och institutioner samt forskare, journalister och miljöexperter från över 60 länder för att diskutera vad som är effektivt och samtidigt skapar en hållbar utveckling. Deltagarna samlades in en 51 timmar lång online-diskussion, en JAM, och resultatet har nu sammanställts i en rapport.

ibv_eko_2010 Deltagarna var överens om att en eko-effektiv ekonomi kan komma att bli en av de viktigaste frågorna de närmaste 20 åren. Och det är inte svårt att se varför. Vi går mot en framtid med ett förändrat klimat och en ökad urbanisering. Således ökar inte bara kraven på tillväxt och minskad miljöpåverkan, utan även ett erkännande av vår planets brist på resurser och effektiv resurshantering.

Så hur kan man då göra sitt företag mer eko-effektivt? Diskussionsdeltagarna uppmanar företag och dess ägare att främja innovation för att kunna skapa en ”grön” och smart infrastruktur, att implementera hållbara lösningar för att främja effektiv resurshantering och minska miljöpåverkan, samt ta till sig smarta tekniklösningar för att bättre kunna koordinera exempelvis transporter, vattenhantering eller informationsflöden.

Att investera i saker som grön IT, smart IT-infrastruktur och effektiv vattenhantering väntas bli allt vanligare de närmaste 2-3 åren, och eko-effektivitet anses kunna bli standard i framtiden. Således förutspås det vara väldigt fördelaktigt att tidigt försöka integrera eko-effektivitet i företag, inte bara för att kunna hävda sig på den framtida marknaden, utan för att tidigt kunna differentiera sig och öka sitt engagemang för både kunder, aktieägare och anställda. Men att vara eko-effektiv kommer inte bara vara lönsamt, utan även bidra till en bättre och ljusare framtid. Och då kan man verkligen tala om effektivitet!

Ladda ner rapporten i sin helhet här.

Detta inlägg postades under kategorierna CSR.
Du kan följa svar via RSS-flödet, lämna en kommentar, eller en trackback från din egen sida.


Dela:

Lämna en kommentar