Reflektioner från Smarter Cities i Berlin

25 juni 2009

Vi har nu genomfört den andra och sista dagen av Smarter Cities-konferensen i Berlin där vi ägnat oss åt djupdykningar, spännande diskussioner och goda exempel runt ett antal specifika områden där vi tillsammans siktar på smarta förbättringar – trafiklösningar, hälsovård, utbildning, säkerhet, el- och vattenförsörjning samt medborgarservice.

Vi fick bland annat ta del av hur Barcelona har lyckats tas sig en bra bit på vägen mot en sammanhållen service med medborgarna i centrum, hur man på Malta har arbetat med effektiva trafiklösningar och hur Thy-Mors sjukhus på Nordvästra Jylland har lyckats skapa en närmare relation med sina kunder i syfte att ytterligare anpassa sitt vårdutbud efter de behov som finns.

Det jag tar med mig från konferensen är att möjligheterna definitivt finns där att genomföra stora förbättringar av städers många funktioner, att tekniken inte begränsar, utan det som behövs är tydliga visioner och förmågan att genomföra projekt som tar oss dit.

Möjligheterna, eller snarare svårigheterna, att upphandla och genomföra projekt med stort innovationsinnehåll diskuterades också livligt under senare delen av konferensen. Många representanter för förvaltningar och myndigheter berättade om hur de upplevde att den europeiska (och därmed också svenska) lagen om offentlig upphandling försvårar innovativ upphandling och genomförande. Lagen uppmuntrar till ett ”minsta gemensamma nämnare-beteende” vilket gör att initiativ utanför de givna ramarna inte kan tas tillvara. Detta ämne är också en av huvudpunkterna under IBMs seminarium för Smartare Välfärd i Almedalen på måndag 29/6. Kom gärna dit och lyssna och ge dina synpunkter på frågorna som diskuteras.

Så, låt oss fortsätta på den påbörjade resan mot en smartare planet, stad för stad…

Detta inlägg postades under kategorierna Smartare städer.
Du kan följa svar via RSS-flödet, lämna en kommentar, eller en trackback från din egen sida.


Dela:

Lämna en kommentar